Belanghebbenden

Onze droom – een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij – heeft gevolgen voor de dieren. Maar ook voor andere belanghebbenden zijn er consequenties. We zetten de belangrijkste hier op een rij.

 • Wat betekent onze droom voor...

   • Moederzorg voor jonge dieren
   • Een gezond groeitempo
   • Geen pijnlijke ingrepen
   • Voldoende ruimte – binnen en buiten
   • Een zo natuurlijk mogelijke omgeving
   • Goede verzorging
   • Geen internationale transporten
   • Een goede verdoving bij de slacht
   • koopt minder en duurzamer vlees
   • voor een wat hogere prijs per portie
   • krijgt een gebalanceerder dieet
   • stopt met de verkoop van kiloknallers
   • verkoopt diervriendelijker meerwaardevlees
   • ruim aanbod van plantaardig ‘vlees’
   • krijgt een eerlijke prijs om beter voor de dieren te zorgen
   • werkt niet in een veefabriek maar in harmonie met de omgeving
   • houdt minder dieren, maar deze hebben een veel beter leven
   • faciliteert boeren in de omschakeling naar diervriendelijker boeren
   • stimuleert het nieuwe eten
   • treedt streng op tegen overtreders van dierenwelzijnsregels
   • krijgt een mooier en duurzamer platteland
   • leeft in een schoner milieu door de lagere vleesproductie
   • exporteert alleen duurzamere dierlijke producten

Meer weten over de belanghebbenden van Wakker Dier?

In paragraaf ‘Omgang met belanghebbenden’ in hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je meer over onze belanghebbenden. Welke rol vervullen zij bij het bereiken van onze droom? Denk hierbij naast bovengenoemde partijen ook aan de donateurs, of aan opiniemakers en de pers. Ook vind je meer informatie over de gedragscodes waar wij ons aan houden.