copyrightvoorwaarden

Wakker Dier wil graag dat er zoveel mogelijk aandacht komt voor het verborgen leed van de dieren in de vee-industrie. Voor veel van ons materiaal moedigen wij de verspreiding van harte aan. Maar hierbij gelden de volgende regels.

Links naar onze website

Dit is altijd en overal toegestaan. Link dus gerust naar ons op je eigen website of Facebook-pagina, in tweets of e-mails.

Tekst & beeld op onze website

Vrijwel alle op de website geplaatste teksten en afbeeldingen mogen worden gekopieerd en openbaar gemaakt, zolang je daarbij duidelijk vermeldt: ‘Bron: Wakker Dier.’ Commercieel gebruik anders dan door de pers is niet toegestaan.

Maar als bij een tekst of afbeelding expliciet is aangegeven dat deze afkomstig is van een derde, is kopiëren en openbaar maken niet toegestaan (behalve wanneer je zelf toestemming hebt verkregen van die derde).

Film en geluid (zoals radiospots) mogen alleen worden gekopieerd na schriftelijke toestemming van Wakker Dier en dan alleen met bronvermelding.

Pers

Voor de pers beschikken wij over beeldmateriaal met hoge resolutie dat op aanvraag beschikbaar is. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling persvoorlichting (020-4604210). Voor het overige materiaal gelden bij gebruik de regels zoals hierboven vermeld onder ‘Tekst&Beeld’.

Wakker Dier logo

Wakker Dier en de bijbehorende logo’s zijn geregistreerde merken. Wij reserveren deze beeldmerken voor onze eigen uitingen.

logo merkplaats

Gebruik door derden mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In het algemeen zijn wij hier zeer terughoudend mee, omdat wij niet kunnen controleren waar ons logo voor gebruikt wordt. Dit geldt niet alleen voor het beeldmerk, maar ook voor weergaven die daar op lijken.

De bewaking van onze merkrechten is mede in handen van de Merkplaats in Amsterdam.

Overig materiaal

Voor alle overige materialen zoals onder andere folders en artikelen uit de webshop geldt dat deze worden beschermd door het auteursrecht en/of  merkenrecht. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wakker Dier niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt.