meldpunt integriteitsschendingen

Integriteit

Wakker Dier verwacht van haar medewerkers en andere vertegenwoordigers dat zij integer te werk gaan. Dat betekent dat ze eerlijk zijn, zich respectvol gedragen en afspraken nakomen. En dat men zich daarbij aan wet en regelgeving houdt en verantwoordelijk met anderen omgaat. Ons integriteitsbeleid ziet daarop toe.

Onder niet integer werken vallen bijvoorbeeld corruptie, fraude, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, belangenverstrengeling of het lekken van vertrouwelijke informatie.

Melding

Ben je van mening dat er sprake is van een integriteitsschending door een medewerker of vertegenwoordiger van Wakker Dier? Dan kan je dat hier melden via meldpuntintegriteit@wakkerdier.nl.

Je bericht wordt vertrouwelijk behandeld en we nemen binnen 5 werkdagen contact met je op over de verdere afhandeling.