Voor je klacht kan je gebruik maken van onderstaand klachtenformulier. Per post kan ook naar Wakker Dier, Postbus 92024, 1090 AA te Amsterdam 

We doen ons best om je klacht binnen vijf werkdagen af te handelen. Als dat niet lukt, doen we een voorstel over de verdere afwikkeling. 

Bent je niet tevreden over de afhandeling? Dan kan je per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur. Je krijgt dan binnen vijf werkdagen een reactie.  

Je kunt ook een klacht indienen bij: 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien je deze al eerder bij Wakker Dier heeft ingediend. 

Reclame Code Commissie (RCC) 

Ben je het niet eens met een reclame-uiting van Wakker Dier. Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. 

Klachtenformulier

Je ontvangt geen post of e-mails van derden, want we respecteren je privacy.