Klachtenprocedure

Om een klacht in te dienen kun je gebruikmaken van onderstaand klachtenformulier of een brief sturen naar:

Wakker Dier, Postbus 92024, 1090 AA te Amsterdam 

Je kunt ook een klacht indienen bij:

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling indien je deze al eerder bij Wakker Dier hebt ingediend.

Reclame Code Commissie (RCC) 

Ben je het niet eens met een reclame-uiting van Wakker Dier? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.