Klachten over Stichting Wakker Dier kunt u schriftelijk of via het online klachtenformulier indienen. Onze contactgegevens zijn:

Stichting Wakker Dier
Postbus 92024
1090 AA Amsterdam

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen vijf werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur. Deze reageert binnen vijf werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

 

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze al eerder bij Wakker Dier heeft ingediend.

Reclame Code Commissie (RCC)

Als u het niet eens bent met een reclame-uiting van Wakker Dier kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.