In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, de inkomsten en uitgaven en de behaalde resultaten. Bekijk hier de samenvatting. Jaarverslagen van eerdere jaren vind je in ons archief.

Jaarverslag 2021