In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, de inkomsten en uitgaven en de behaalde resultaten. Je kunt ook alleen de samenvatting bekijken.

Evaluatie

Ook komt in het jaarverslag de bestuursevaluatie aan bod. Jaarlijks evalueert het bestuur de voortgang op het behalen van onze doelstelling voor 2030. Hierbij komen de mee- en tegenvallers aan de orde. En delen we de belangrijkste dilemma’s en knelpunten, waar we geen kant-en-klare oplossing voor hebben. Ook benoemen we de belangrijkste leerpunten, conclusies en acties. Lees meer in de bestuursevaluatie van het jaarverslag.