In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, de inkomsten en uitgaven en de behaalde resultaten. Je kunt ook alleen de samenvatting bekijken. De jaarverslagen van eerdere jaren vind je in ons archief.

Jaarverslag 2018