Meeste slachtoffers zijn kippen

De meeste dierlijke slachtoffers vielen afgelopen zomer toen de ventilatie van een vleeskuikenbedrijf uitviel op een zeer hete dag: 150.000 jonge kuikens stikten. De grootste stalbrand van 2019 eiste 100.000 kippenlevens. Deze brand bleek aangestoken.

Varkens maken weinig kans

Bij brand hebben kippen en varkens de kleinste kans om te overleven. Varkens bijvoorbeeld zitten opgesplitst in kleinere groepen in een grote stal. De ‘kamers’ waarin ze zitten, liggen aan een lange gang. De enige weg naar buiten is via die gang. “Alle deuren één voor één open zetten en de dieren allemaal door die ene gang naar buiten drijven kan niet,” zegt Hilhorst.

Koeien grootste overlevingskans

Bij kippen en varkens in de vee-industrie kan de brandweer vaak alleen nog voorkomen dat de brand overslaat naar andere stallen op het erf. Koeien maken verreweg de meeste kans om een stalbrand wél te overleven. Bovendien komt het zelden voor dat de hele kudde om komt. “Veel koeien komen nog buiten,” zegt Hilhorst. “de staldeuren kunnen open om alle dieren naar buiten te laten. Dat is ook een goede vluchtmogelijkheid in geval van brand.”

Actieplan

Er kwamen dit jaar 176.000 dieren om bij brand. Minister Schouten praat wel over extra maatregelen maar daar merken de dieren nog weinig van. De zomerse hitte kostte dit jaar aan 163.000 dieren het leven. Wakker Dier wil dat er een Nationaal Hitteplan voor dieren komt, aangezien de verwachting is dat we vaker te maken krijgen met hete zomers. Dit is er nu niet, waardoor de dieren opgesloten zitten in stallen waar het wel 40 graden kan worden.