57 duizend Nederlanders eisen hitteplan voor dieren

Beeld: koeien in de wei zoeken naar schaduw

57.493 burgers steunen de petitie van Wakker Dier voor een ambitieus overheidsplan dat dieren in de veehouderij beschermt tegen hitteleed. Uit naam van deze medestanders stuurt Wakker Dier deze week een brief aan minister Adema (LNV). “Eén, twee, drie jaar, komt er nog wat van? Miljoenen dieren lijden en wachten al veel te lang,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde dit voorjaar een concept hitteplan. Dit plan, alsook de uitwerking daarvan afgelopen zomer, beschermt de dieren onvoldoende. “Het is een druppel op een gloeiende plaat,” zegt Hilhorst. Aanstaande donderdag voert de Kamer een commissiedebat waarin hitteleed ter sprake komt.

Nul boetes

Op hete dagen hebben alle dieren in de wei recht op schaduw. Maar Wakker Dier constateert dat veel boeren deze regel overtreden en dat de handhaving niet veel voorstelt. In Friesland zag zij deze zomer dat 71 procent van de koeien in de wei geen toegang had tot een schaduwplek. Zoals aangekondigd in het concept hitteplan, maakte handhaver NVWA nieuwe richtlijnen voor het ingrijpen bij hittestress in de wei. Toch deelde zij deze zomer nul boetes uit en gaf zij slechts twaalf waarschuwingen.

Hoog oplopen

Ook in stallen loopt de temperatuur in de zomer hoog op. Dit kan worden tegengegaan met krachtige ventilatie en minder dieren per stal, zodat er minder hitte tussen de dieren blijft hangen. Het concept hitteplan van de overheid bevat echter geen enkele eis om het klimaat in stallen leefbaar te houden. Hilhorst: “De overheid richt zich op dierenleed in de wei en bij veetransport, omdat dit zichtbaar is voor burgers. Over hitteleed in stallen maakt zij liever geen slapende honden wakker.”

Nu aan de slag

Volgens de huidige regelgeving is het vervoer van dieren toegestaan tot een maximum buitentemperatuur van 35 graden. Met een motie uit 2021 om dit te verlagen is nog niets gedaan. Recente rapporten van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bevestigen dat 35 graden veel te hoog is. Wakker Dier wil dat de regelgeving zo snel mogelijk wordt aangepast.

Nationaal Hitteplan

Samen met burgers strijdt Wakker Dier sinds 2019 voor een Nationaal Hitteplan dat dieren beschermt in de wei, de stal en in transportwagens. Wakker Dier wil dat de minister nu aan de slag gaat, zodat de dieren er de komende zomer profijt van hebben. Hilhorst: “Wij gaan door tot er een ambitieus plan ligt.”

De brief aan minister Adema kunt u hier teruglezen.