81 miljoen dieren te vroeg geslacht

beeld legkippen in de vee-industrie

Bijna één op de zeven dieren in de veehouderij wordt te vroeg geslacht, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Dat zijn ieder jaar 81 miljoen dieren. Zij zijn de ‘uitstoot’: dieren die de productie niet kunnen bijbenen en daarom geslacht, vergast of handmatig gedood te worden. Door de hoge prijsdruk kiezen boeren er al snel voor om onrendabele dieren voortijdig te laten sterven. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Dierenverspilling, dat is het. Door kiloknallers is de veehouderij zo’n centenkwestie geworden dat dierenlevens niets meer waard zijn.”

34 miljoen leghennen

Legkippen worden geslacht als ze in de rui gaan (vervangen van de veren) omdat ze daarna iets minder eieren leggen. Hierdoor worden per jaar 34 miljoen gezonde en jonge kippen naar de slacht afgevoerd.

39 miljoen eendagshaantjes

Om al die dieren te vervangen, worden er tientallen miljoenen eieren uitgebroed. De helft van die uitgebroede eieren zijn haantjes. Zij kunnen geen eieren leggen en groeien te langzaam voor de vleesproductie. Een plofkip groeit veel sneller. Daarom worden jaarlijks 39 miljoen pas uit het ei gekropen haantjes vergast.

Bijna een half miljoen koeien

Jaarlijks wordt 28 procent van de melkkoeien – 490 duizend dieren – naar de slachterij afgevoerd. De koeien zijn dan gemiddeld nog geen zes jaar oud, een fractie van hun natuurlijke leeftijd. Verminderde vruchtbaarheid, uierontsteking en pootproblemen zijn de belangrijkste redenen. Deze problemen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door eenzijdig doorfokken op steeds hogere melkproductie. Omdat een koe zoveel melk geeft, heeft ze dikwijls te weinig energie over om zichzelf gezond te houden.

Meer dan een half miljoen varkens

Jaarlijks wordt bijna de helft van alle moedervarkens (42 procent) geslacht omdat ze te weinig biggen krijgen of kreupel zijn. Voor heel Nederland komt dat neer op ruim 480.000 varkens. Gemiddeld worden ze nog geen 3,5 jaar oud. Aanvullend worden er 43 duizend jonge vrouwtjes afgekeurd en geslacht. Na zes maanden besluit de boer dat ze niet goed genoeg zijn om moeder te worden.

Illegaal en onverdoofd de nek breken bij pluimvee

Ook bij de ouders van vleeskuikens haalt de boer minder productieve dieren eruit. Alleen worden zij niet naar de slacht gebracht; meestal wordt hun nek gebroken op de boerderij. Dit gebeurt onverdoofd en is meestal illegaal. Jaarlijks treft meer dan een half miljoen kippen dit lot. Volgens wetenschappers worden de dieren door deze methode zeer waarschijnlijk niet direct gedood, wat in strijd is met Europese wetgeving.

Dierenverspilling door kiloknallers

Wakker Dier vindt het de morele plicht van bedrijfsleven, overheid en consument om deze dierenverspilling aan te pakken. En dat kan. De ware oorzaak van deze misstand ligt bij de lage prijzen in de winkel. Door de hoge prijsdruk wordt de veehouder gedwongen onrendabele dieren voortijdig te laten sterven. Als er een einde komt aan kiloknallen neemt de prijsdruk af. Bovendien kan de boer dan investeren in andere managementsystemen, bijvoorbeeld om de waardeloze haantjes weer een waarde te geven.