84 procent van de Nederlanders wil een einde aan hitteleed

beeld varken met hittestress

Het merendeel van de Nederlanders vindt hitteleed bij dieren heel erg en wil dat de overheid ingrijpt. Dat blijkt uit marktonderzoek van Wakker Dier. Op dit moment worden dieren onvoldoende beschermd. Wakker Dier verwijt minister Schouten nalatigheid omdat ze onlangs met zomerreces ging, zonder dat er een goed hitteplan voor dieren klaarlag. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Opnieuw gaan we een zomer in vol hitteleed. Dieren zonder schaduw in de wei, bloedhete stallen en veel doden in de oververhitte veewagens.”

Onderzoeksbureau Direct Research vroeg 728 Nederlanders naar hun mening over hitteleed. Van de ondervraagden geeft 74 procent een acht of hoger voor de ernst van dit probleem. Maar liefst 84 procent vindt dat de overheid meer moet doen om dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Vooral een transportverbod op hete dagen krijgt veel steun – 89 procent van de ondervraagden wil dat dit er komt.

Petitie

Vorig jaar bood Wakker Dier minister Schouten bijna 80 duizend handtekeningen aan met de oproep voor een nationaal hitteplan voor dieren. Er is een jaar verstreken en er ligt nog altijd geen plan. Wakker Dier heropent daarom de petitie. Hilhorst: “Het signaal was blijkbaar nog niet duidelijk genoeg.”

Moties

Recent zijn er twee moties aangenomen die het hitteleed iets kunnen verzachten. De Kamer wil kortere wachttijden bij slachthuizen en een transportverbod bij 30 graden in plaats van 35 graden. Hilhorst: “Dat is een mooi signaal van de Kamer. Maar aan moties hebben dieren nu nog niets. Er moet snel goede regelgeving komen en daarvoor moet de minister doorpakken!”

Hitteplan

Om hitteleed te voorkomen, wil Wakker Dier een ambitieus hitteplan voor dieren met in ieder geval de volgende voorschriften. Schaduw in de wei: elk dier heeft een schaduwplek en de overheid grijpt direct in wanneer deze ontbreekt. Verkoeling in de stal: stallen zijn zo ingericht dat de temperatuur niet verder oploopt dan 27 graden. Transportverbod op hete dagen: boven 27 graden is het vervoeren van dieren verboden, behalve in gekoelde veewagens.