Bijna 30 miljoen staldoden in 2020

Dit jaar sterven naar schatting 29,5 miljoen dieren vroegtijdig in de stal of op transport. Dit blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Verreweg de meeste dieren bezwijken in de stal aan ziektes of ernstige verzwakking. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Het verborgen leed in de vee-industrie is gigantisch. Miljoenen dieren creperen letterlijk van ellende”.

De situatie is vergelijkbaar met 2016. Toen voerde Wakker Dier hetzelfde onderzoek uit. In dat jaar stierven zo’n 30,5 miljoen dieren een voortijdige dood. Aan de achterliggende oorzaken van de hoge sterftecijfers, zoals gebrekkige zorg en ongezond hoge productie, is sindsdien zo goed als niets gedaan.

Kippen

In Nederland houden we enorme aantallen kippen en dat zien we terug in de sterftecijfers. Vleeskuikens voeren met 18 miljoen staldoden de ranglijst aan. Ook het aantal gesneuvelde legkippen is hoog; we houden veel legkippen én het sterftepercentage is bijna acht procent. Een veel voorkomende doodsoorzaak bij legkippen zijn de zogenaamde ‘slijters’: extreme vermagering en uitputting omdat ze teveel eieren moeten leggen.

Jonge dieren

Met name jonge dieren zijn kwetsbaar. De sterfte onder biggen en kalveren is al jaren zeer hoog. Eén op de acht biggen overlijdt in de stal. Bij kalveren is dat één op de dertien. Deze percentages zijn sinds 2016 nauwelijks gewijzigd, ondanks dat dit probleem bij de sector op de agenda staat. Hilhorst: “De sterfte onder deze jonge dieren blijft onacceptabel hoog. Dat komt doordat we ‘steeds meer voor steeds minder geld’ willen. Om de sterfte écht terug te dringen, moet dat veranderen.”

Geitjes

De sterfte onder geitenlammeren was in 2016 extreem hoog – 24,3 procent. Er zijn geen nieuwe cijfers hierover beschikbaar, maar de kans is groot dat de stalsterfte in 2020 lager ligt. Dit heeft echter een morbide reden. Experts schatten dat tegenwoordig 80 tot 90 procent van de pasgeboren geitenbokjes al op zeven dagen na de geboorte naar de slacht gaat. Daardoor is er simpelweg geen tijd om in de stal te sterven.

Calamiteiten

Niet meegenomen in het onderzoek zijn dieren die stierven door calamiteiten zoals brand, ruimingen ten gevolge van dierziekten, uitval van ventilatie of verkeersongelukken met vrachtwagens. Zo kwamen dit jaar 105 duizend dieren om bij stalbranden en werden meer dan een half miljoen kippen en eenden gedood bij de uitbraak van vogelgriep. Deze cijfers zijn in het overzicht niet meegeteld.

Goedkoop vlees

Wakker Dier vindt het cijfers om je rot te schamen. “Vlees moet zo goedkoop mogelijk zijn, om verkocht te kunnen worden als kiloknaller of bulkexport. Daardoor krijgen boeren niet genoeg geld om goed voor hun dieren te zorgen”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. De organisatie voert al jaren campagne tegen de misstanden in de vee-industrie. Om ervoor te zorgen dat dierenlevens meer waard zijn, wil Wakker Dier onder andere dat supermarkten stoppen met kiloknallen.