Brandbrief: stop transportleed melkkoeien

Wakker Dier roept minister Adema (LNV) vandaag in een brandbrief op om verantwoordelijkheid te nemen voor het leed van zieke of licht gewonde melkkoeien op transport. De minister beloofde eerder dit jaar om in te grijpen, maar het is onduidelijk of zijn beleid effect heeft gehad. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Zo lang er koeien dood of bijna dood aankomen bij slachterijen , is er nog werk aan de winkel.”

Een koe kan wel twintig worden, maar een Nederlandse melkkoe gaat gemiddeld met zes jaar al naar de slacht. Vaak is ze dan ziek of licht gewond, waardoor de kans op leed tijdens het transport groter is dan bij een gezonde koe.

Leed door transport
Jaarlijks lopen gemiddeld 900 licht gewonde of zieke melkkoeien op transport een groot risico op overlopen worden, uitzichtloos lijden of zelfs overlijden. Nog eens duizenden koeien lopen kans op uitglijden, verwondingen of (toegenomen) kreupelheid. In 2020 kwamen 1.171 melkkoeien dood aan bij slachthuizen of verzamelplaatsen, of waren zij er zo slecht aan toe dat zij bij aankomst direct moesten worden geëuthanaseerd.

Brandbrief
Minister Adema heeft beloofd om dit leed aan te pakken. Zo zouden de transportregels zijn aangepast en zou de NVWA strenger handhaven op de transportwaardigheid van melkkoeien. In de brandbrief vraagt Wakker Dier de minister om dit het beleid te evalueren en de bijbehorende cijfers openbaar te maken, onder andere over het aantal dode en zieke melkkoeien op transport.