Brandbrief Wakker Dier: minister vergeet dieren in aanpak vogelgriep

Beeld: dode kippen worden geruimd

Minister Adema (LNV) neemt in de strijd tegen vogelgriep het welzijnsperspectief van dieren onvoldoende mee. Dit meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vandaag in een brandbrief. Er ontbreken maatregelen om hun welzijn op korte termijn te verbeteren. Collin Molenaar: “Biologische en vrije-uitloopkippen zitten al een jaar binnen, waardoor hun leven al die tijd ondermaats is.”

Pikkerij

Een groot deel van het pluimvee dat normaliter buiten kan lopen, zoals biologische en vrije-uitloopkippen, zit vandaag precies een jaar – sinds 26 oktober 2021 – binnen door de ophokplicht. Een jaar ophokplicht betekent ook een jaar lang meer ernstige dierenwelzijnsproblemen. In de stal hebben de dieren minder bewegingsruimte en minder afleiding, wat leidt tot welzijnsproblemen zoals pikkerij. De dieren pikken elkaar tot bloedens toe, en soms zelfs tot de dood erop volgt.

Ophokverlichting

Volgens Wakker Dier draaien juist de boeren met een diervriendelijker houderijsysteem en hun kippen op voor een probleem dat wordt veroorzaakt door de industrie. Molenaar: “Bij ophokverplichting zou er ook een ophokverlichting moeten zijn. Boeren die hun dieren verplicht binnen moeten houden, verdienen financiële steun bij het verlichten van het bijbehorende dierenleed. Bijvoorbeeld met extra afleidingsmateriaal en ruimte in de stal.”

Minder dieren

Hiernaast maken de langdurige vogelgriepuitbraken duidelijk dat de huidige omvang van de pluimveesector onhoudbaar is. Wetenschappers geven aan dat voor een structurele oplossing een verkleining van de pluimveestapel nodig is. Minder stallen dus, waarin bovendien minder kippen leven. Deze maatregel ontbreekt vooralsnog in de preventieplannen van de minister, die inzet op vaccineren en een bioveiligheidsplan. Molenaar: “Bioveiligheid is een eufemisme voor het opsluiten van dieren in potdichte stallen met een ontsmettingsbadje bij de ingang. Het doel zou moeten zijn dat de kippen zo snel mogelijk weer naar buiten kunnen.”

Brandbrief

In een brandbrief vraagt Wakker Dier de minister om dierenwelzijn zwaar te laten wegen in zijn intensiveringsplan preventie vogelgriep. Minister Adema stelde op 11 oktober dat de huidige situatie ‘onhoudbaar’ is. De landbouwminister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer vaccinaties tegen vogelgriep te willen versnellen en een bioveiligheidsplan voor pluimveehouders verplicht te stellen.