De melksector is flink intensiever geworden

Turbokoe

De melkveesector is de afgelopen tien jaar sterk geïntensiveerd. Dit blijkt uit een rapport dat Wakker Dier vandaag publiceert. Een koe moet nog meer melk geven en er is sprake van aanzienlijke schaalvergroting. Steeds minder bedrijven zijn grondgebonden; bijna vier van de vijf melkveebedrijven produceren nu meer mest dan ze op hun eigen grond kwijt kunnen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Het idyllische boerenland staat nu vol met megastallen en turbokoeien.”

Wakker Dier maakte een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Daaruit komt een droevig beeld naar voren. De melkveehouderijen zijn steeds groter (schaalvergroting) en er wordt steeds meer gevraagd van dier en land (intensivering). Tegelijkertijd zijn ernstige dierenwelzijnsproblemen amper aangepakt en is het aantal boeren afgenomen met ruim twintig procent. Hilhorst: “De melkveesector is een echte industrie geworden”.

Mega-melkindustrie

Een gemiddelde melkveehouder heeft 35 procent meer koeien dan tien jaar geleden. Tussen 2010 en 2017 is het aantal megastallen verdubbeld— geen enkele sector in de veehouderij telt er meer. De koeien produceren 52 miljard kilo mest per jaar; een toename van zestien procent ten opzichte van 2009. Niet verassend dus dat maar liefst 27 procent van alle stikstofuitstoot in Nederland komt van melkkoeien.

Turbokoe

Het leven van een gemiddelde melkkoe is in de afgelopen tien jaar niet noemenswaardig verbeterd. Zo heeft nog steeds meer dan de helft van de dieren ieder jaar last van een vaak pijnlijke uierontsteking. Het percentage koeien in de wei is vrijwel gelijk met tien jaar geleden, maar het aantal “weide-uren” per koe is afgenomen met vijftien procent. Verder is de hoeveelheid melk die een koe geeft nog tien procent verder opgedreven tot een recordhoogte van 9.200 kilo per jaar.

Inkrimpen

Het rapport laat duidelijk zien dat de sector de verkeerde weg is ingeslagen. Om het tij te keren is inkrimpen van de veestapel onontkoombaar: halveer het aantal melkkoeien terwijl het aantal boeren gelijk blijft. Dit geeft de sector letterlijk de ruimte om goed voor de dieren en de natuur te zorgen. Hilhorst: “De omvang van de veestapel is eindelijk een onderwerp in de politiek. Het is cruciaal dat partijen zoals D66 bij hun standpunt blijven en ervoor zorgen dat het aantal dieren in Nederland wordt teruggebracht.”

Lees hier het rapport.