EU-subsidies voor vleesreclame haaks op Nederlands beleid

beeld varkens op transport

Europese miljoenensubsidies voor reclamecampagnes voor vlees staan haaks op Nederlands beleid om de vleesconsumptie te ontmoedigen. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. “Europa leeft in een sterk verouderd en onhoudbaar subsidiesysteem dat ten koste gaat van dier, milieu en gezondheid,” zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

De EU financiert reclame die de vleesconsumptie moet bevorderen. Europa kent van oudsher een subsidieregeling voor voorlichting en afzetbevordering van agrarische producten. Sinds 2017 ging zo’n €60 miljoen naar vleesreclames. Wakker Dier vraagt in brieven aan EU-commissaris Timmermans (Green Deal) en LNV-minister Schouten om een einde te maken aan deze subsidies.

Ontmoedigingsbeleid

Waar de EU probeert de vleesconsumptie te stimuleren, probeert Nederland met beleid de consumptie van vlees juist te ontmoedigen. Zo voerde het Voedingscentrum onlangs de campagne Er is meer dan vlees, met als doel een daling van de te hoge vleesconsumptie vanwege de gezondheidseffecten. De campagne is betaald door de Nederlandse overheid. Hetzelfde geldt voor de klimaatcampagne Iedereen doet wat, waarin de consument wordt gestimuleerd vaker alternatieven voor vlees te kiezen.

Vleesreclames

Er is inmiddels een keur aan vleesreclames die door de EU financieel worden ondersteund. Afgelopen november besloot de Europese Commissie dat een reclamecampagne voor kip van de Europese pluimveeverwerkende industrie €4,4 miljoen krijgt. De campagne begint in 2020, duurt twee jaar en loopt in zes EU-landen, waaronder Nederland. Doel van de campagne is onder meer een jaarlijkse groei van de kipconsumptie met 1,22 procent. De tientallen miljoenen subsidie gingen de afgelopen jaren naar verschillende vleessoorten, zoals rund- en varkensvlees, geiten- en schapenvlees en konijn.

Perverse subsidies

De uitgaven van de Nederlandse overheid die de consumptie van vlees moeten verminderen worden actief tegen gewerkt door verouderd Europees subsidiebeleid. “Dit zijn perverse subsidies. Het ene subsidiepotje bestrijdt het andere en nationaal beleid staat hier diametraal tegenover Europees beleid. Zelfs reclame die regelrecht in strijd is met maatschappelijke doelen krijgt financiële steun. Nederland kan en moet veel strenger zijn op Europese subsidies,” zegt Hilhorst.