Maatregelen

In de evaluatie worden meerdere maatregelen tegen stalbranden genoemd. Zoals het op korte termijn aanpakken van bestaande stallen, door onder andere; het verplichten van brandmelders in technische ruimtes, een periodieke keuring van de elektra en goede bluswatervoorziening. Wakker Dier pleit al langer voor deze en andere maatregelen.

Brandbrief

Drie weken geleden vroeg Wakker Dier in een brandbrief aan de formerende partijen om snelle maatregelen. Naast de eerder genoemde maatregelen, pleit de organisatie daarin ook voor betere vluchtwegen, brandveilige ventilatiesystemen en het doorvoeren van het huidige Bouwbesluit naar stallen die voor 2014 gebouwd zijn.

Kwetsbaar

De kwetsbaarste dieren bij stalbranden zijn varkens en kippen. Zij leven vaak met duizenden tegelijk in afgesloten, brandonveilige schuren. Als daar een brand eenmaal begint, valt er vaak geen dier meer te redden. Dat bleek ook bij de meest recente grote branden. In Erichem kwamen vorige maand 20.000 varkens om bij een stalbrand en twee weken geleden verbrandden in Swifterbant 40.000 kippen.