Pluimveesector jokt over kippenwelzijn

De Nederlandse pluimveesector (Nepluvi) jokt over het welzijn van kippen in de Europese Unie. Wakker Dier stapt daarom met een klacht naar de Reclame Code Commissie (RCC). De onderhavige advertentie maakt deel uit van een bredere campagne en is deels gefinancierd met EU-geld ter promotie van de kipconsumptie. “De pluimveesector verpakt heel veel kippenleed in een gesubsidieerde cocktail van leugens,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

De bewuste advertentie verscheen paginagroot op 2 september dit jaar in weekblad Privé. Wakker Dier bestrijdt drie claims in de gewraakte advertentie. Nepluvi suggereert dat het representatief is dat EU-vleeskuikens leven in stallen met strobalen en grote ramen, dat zij in ruime stallen leven én dat iedereen in de Europese pluimveesector maatregelen neemt om een hoog dierenwelzijn te garanderen.

Europese Unie

In de meest gangbare EU-stal hebben de kippen geen strobalen, geen ramen, geen overdekte uitloop en zien zij nooit daglicht. “Het beeld van de kippenstal dat Nepluvi in de advertentie gebruikt, geeft een veel te rooskleurig beeld van het leven van zo’n negentig procent van de vleeskuikens in de EU,” zegt Hilhorst.

Plofkip

In de EU is de plofkip nog altijd de norm. Dit snelgroeiende ras in combinatie met hoge bezettingsdichtheden, loopt een sterk verhoogd risico op gebreken als kreupelheid en voetzoolzweren. “De sector kan daarom niet zeggen dat “iedereen” maatregelen neemt die een hoog dierenwelzijn “garanderen”. Hilhorst: “Een hoog welzijn garanderen terwijl het gaat over plofkippen, je moet maar durven.”

Ruimte

Volgens belangenbehartiger Nepluvi leven vleeskuikens in ruime stallen. In werkelijkheid zijn de stallen weliswaar groot, maar leven er duizenden kippen in één stal. Door de hoge bezettingsdichtheid hebben de kippen maar weinig ruimte.  “Het is veel te vol in de stal. Per kip is er nog geen A4’tje ruimte,” zegt Hilhorst.

Nederland

In Nederland is nog altijd zestig tot zeventig procent van de vleeskuikens een plofkip. Deze kippen worden gehouden voor bijvoorbeeld export, horeca, slagers, poeliers en de verwerkende industrie. “Nepluvi sust het geweten van Nederlandse consumenten over het kippenleed dat zij bij restaurants, fastfoodketens, snackbars of kantines geserveerd krijgen,” zegt Hilhorst.