Komst eerste gigastal van Nederland uitgesteld

De vergunning van de geplande gigastal in Grubbenvorst is voorlopig geschorst. Dit oordeelde de Raad van State vandaag. Wakker Dier en bondgenoten gingen afgelopen december in hoger beroep om de komst van de eerste Nederlandse gigastal tegen te houden. De Raad van State oordeelde dat de plannen van de giga-ondernemer en de voorschriften van de provincie onverenigbaar zijn op het gebied van geluidsoverlast. Daarom moet de Gedeputeerde Staten van Limburg hier een nieuw besluit over nemen. Tot die tijd is de vergunning geschorst. Wakker Dier vraagt de Gedeputeerde Staten om deze kans aan te grijpen en de hele vergunning in te trekken: “Nederland wil van de plofkip af. Ze wil al helemaal geen gigastal met meer dan één miljoen plofkippen! Dit is het moment om in te grijpen.”

Weerstand tegen mega- en gigastallen

De Gedeputeerde Staten van Limburg heeft nu de kans om te doen wat Den Haag al jaren niet durft: mega- en gigastallen tegenhouden. In 2012 al sprak oud-staatsecretaris Bleker het voornemen uit om megastallen te verbieden. Hij schoof het formele besluit echter door naar een volgend kabinet. In 2015 gaf oud-staatssecretaris Dijksma in een Kamerdebat aan ‘geen verdere intensivering van de veehouderij’ te willen. Maar ook zij stelde geen wettelijk verbod in op de bouw van giga- en megastallen. Daarom ligt het lot van meer dan een miljoen plofkippen nu in handen van de Gedeputeerde Staten van Limburg.

Gigadierenleed

Als de vergunning verleend wordt, krijgt Grubbenvorst de eerste gigastal van Nederland. Het bedrijf wil ruim één miljoen plofkippen houden, meer dan tien keer zoveel als een gemiddeld bedrijf. De kippen worden drie etages hoog opeengestapeld op lopende banden, met circa twintig kippen op één vierkante meter. Waarschijnlijk kan de ondernemer het vlees straks alleen aan het buitenland verkopen, omdat de Nederlandse supermarkten de plofkip niet meer accepteren.
 
De ondernemer wil ook de ouders van de plofkippen gaan houden, in krappe kooien welteverstaan. Wageningen Universiteit geeft dit systeem – de ‘Verandakooien’ – de laagst mogelijke welzijnsscore. Het is heel dieronvriendelijk en bovendien ongebruikelijk in Nederland om ouderdieren in kooien te houden, meestal leven ze in scharrelstallen.

Vergunning vaker ongeldig gebleken

Naast een vergunning voor de enorme plofkippenstal vroeg de ondernemer ook een vergunning aan om op hetzelfde terrein een stal met 35.000 varkens te bouwen. In 2012 verstrekte de provincie Limburg voor beide stallen een vergunning. In 2013 werden ze allebei vernietigd na het beroep van Wakker Dier, omwonenden en de plaatselijke milieuorganisatie ‘Behoud de Parel’. De giga-ondernemer diende opnieuw vergunningsaanvragen in, die opnieuw werden verleend.
 
Uiteraard zijn Wakker Dier en bondgenoten weer tegen beide vergunningen in beroep gegaan. De Raad van State oordeelde vorig jaar mei dat de varkensvergunning onterecht verleend was, maar dat de bouw met een kleine aanpassing toch mag doorgaan. Vandaag schorste de Raad van State de plofkippenvergunning omdat de geluidshinder in strijd is met de voorschriften van provincie Limburg. Dat betekent dat de Gedeputeerde Staten van Limburg nu moeten beslissen over de vergunning én daarmee het lot van de plofkippen.