LNV faalt: hitteleed door uitblijven plan

Op deze eerste tropisch hete dag van het jaar ligt er nog altijd geen hitteplan om dieren in de vee-industrie te beschermen tegen hoge temperaturen. Nadat Wakker Dier vorig jaar bijna 80 duizend handtekeningen overhandigde aan minister Schouten, beloofde zij met een plan te komen. “Vandaag branden miljoenen dieren weg in stallen en in weiden zonder schaduw. Dit kan zo niet langer. We roepen de minister op haast te maken,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Het hitteleed-seizoen is al in volle gang. Volgens de HitteMonitor van Wakker Dier is het vandaag de tiende dag met een hoog risico op hitteleed in de vee-industrie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft aan begin juli een hitteplan te hebben. Tegen de tijd dat dit plan is geïmplementeerd, is de zomer waarschijnlijk voorbij. Wakker Dier blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Hitteplan

Om hitteleed te voorkomen, wil Wakker Dier een hitteplan met in ieder geval drie maatregelen: een schaduwplek voor elk dier, een maximale temperatuur van 27 graden in de stal en een verbod op transport boven de 27 graden. Bij warm zomerweer is het voor de dieren in de vee-industrie moeilijk om af te koelen. Oververhitting leidt tot stress, gezondheidsproblemen en overlijden.

Meldpunt Hitteleed

Wakker Dier roept iedereen op waakzaam te zijn voor hitteleed. Bij Meldpunt Hitteleed kunnen mensen een melding doen van bijvoorbeeld dieren in de brandende zon zonder schaduw, of vrachtwagens vol dieren op een tropische dag. Hilhorst: “Met dit meldpunt maken we samen het hitteleed van dieren zichtbaar, zodat minister Schouten wel móét ingrijpen.”