Nederland telt 999 megastallen

Varken in stal

Het aantal megastallen in Nederland is in vier jaar met een kwart gestegen: van 801 in 2017 naar 999 in 2021. Dat blijkt uit een analyse van Wakker Dier op basis van cijfers die Wageningen Environmental Research voor de dierenwelzijnsorganisatie samenstelde. Inmiddels leeft in Nederland één op de vijf dieren in een megastal. “De schaalvergroting en intensivering van de veehouderij zet alsmaar door. Het wordt echt tijd om paal en perk te stellen,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Vooral de melkveesector kent veel megastallen: in meer dan de helft van alle megastallen leven melkkoeien (514 stallen). De grootste groei zat de afgelopen vier jaar bij de megastallen met moedervarkens (zeugen). Die namen toe met 61 procent, zodat nu bijna de helft van alle zeugen in een megastal leeft (47 procent).

Noord-Brabant

Megastallen zijn in alle provincies te vinden, maar Noord-Brabant telt er veruit de meeste. In 2021 telde die provincie 282 megastallen; een groei van 34 procent ten opzichte van 2017. In Zeeland groeide het aantal van dertien naar veertien. Daarmee blijft dit de provincie met het laagste aantal megastallen.

Te veel stikstof

Megastallen kenmerken zich door hun ‘zoveel en zo goedkoop mogelijke’ productie. Hiervoor wordt soja en ander veevoer geïmporteerd uit de hele wereld. Het vlees, de zuivel en de eieren worden grotendeels geëxporteerd, maar de mest blijft hier en zorgt onder andere voor te veel stikstof in onze omgeving. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat Nederland in 2030 ‘koploper in kringlooplandbouw’ is. Maar de huidige trend staat diametraal tegenover deze gewenste verduurzaming van de veehouderij.

Verbieden

Wakker Dier vindt dat de overheid megastallen moet verbieden. Hilhorst: “Wij maken ons ernstig zorgen over deze megagroei. Megastallen verhogen risico’s. Brand of ziekte treffen direct ontzettend veel dieren. Bovendien dragen megastallen bij aan de neerwaartse spiraal van minder boeren en minder aandacht voor individuele dieren. Met de groei van een stal groeien ook alle problemen.”

220.000 vleeskuikens

Er is sprake van een megastal als op één locatie meer dieren leven dan 220.000 vleeskuikens, 120.000 leghennen, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren, 1.500 geiten, 1.200 fokvarkens, of 7.500 vleesvarkens. Een megastal is meestal een verzameling van meerdere stallen op een boerenerf.

Lees hier het rapport dat Wageningen Environmental Research voor Wakker Dier samenstelde en de analyse van Wakker Dier.