Negentig procent van de melk in de supermarkt is sloopmelk 

Vanaf vandaag waarschuwt Wakker Dier met radiospotjes en printadvertenties voor “sloopmelk”. Meer dan negentig procent van de melk in de supermarkt heeft geen goed dierenwelzijnskeurmerk. Voor de melkkoeien betekent dat een torenhoge melkproductie onder vaak slopende omstandigheden, waardoor veel koeien ziektes krijgen. Ze gaan gemiddeld op hun zesde naar de slacht, terwijl koeien wel twintig kunnen worden. Anne Hilhorst: “Sloopmelk is vloeibaar dierenleed.”

Meer dan negenduizend liter melk geeft de gemiddelde Nederlandse koe per jaar. Dat is hard werken. Ze staat vijfentachtig procent van haar leven op stal. En vaak is die stal niet goed ingericht. De vloer is meestal vies en hard. De rustplek is in veel stallen niet zacht genoeg en krap, waardoor een koe niet goed kan liggen. Terwijl zij voor haar gezondheid dagelijks tot wel vijftien uur ligtijd nodig heeft.

Jong naar de slacht

Als gevolg daarvan zijn melkkoeien vaak ziek. Zo loopt ongeveer één op de vijf Nederlandse melkkoeien kreupel. En krijgt ieder jaar een kwart van de koeien een of meerdere pijnlijke uierontstekingen. Ook krijgen ze vaak vruchtbaarheidsproblemen. Koeien halen in de Nederlandse melkveehouderij gemiddeld maar net hun zesde verjaardag.

Stoppen met sloopmelk

Supermarkten moeten ophouden boeren te dwingen tot het produceren van zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. Want daar zijn koeien de dupe van. Anne Hilhorst: “De meeste melkkoeien leiden een slopend leven.”

Voorlopers

Het kan ook anders. Een supermarkt die een stap in de goede richting heeft gezet is PLUS, die vorig jaar met haar verse huismerkmelk en -yoghurt standaard is overgestapt op Nederlands biologisch. Bij Odin en Ekoplaza was het hele zuivelassortiment al minimaal biologisch. Hilhorst: “Deze supers zijn voorloper voor de koeien. Nu de anderen nog!”

Campagne om het leven van de melkkoe te verbeteren

Wakker Dier voert campagne om het leven van de melkkoe te verbeteren. De organisatie wil dat sloopmelk uit de schappen verdwijnt en dat alle melk minimaal voldoet aan één ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming of Nederlands biologisch (Natuurweide). Op dit moment voldoet minder dan tien procent van het zuivelaanbod in supermarkten aan deze eis.