NVWA greep niet in bij dierenleed tijdens hittegolf

De NVWA greep tijdens de hittegolf deze zomer niet in na drie meldingen van Wakker Dier over acuut hitteleed. Koeien en schapen stonden de hele dag in de brandende zon, bij temperaturen tot 36 graden Celsius. De dieren hadden geen toegang tot schaduw. Maar de inspectie ging pas drie dagen later kijken, zo blijkt uit de reactie van de NVWA op het handhavingsverzoek van Wakker Dier. Omdat de temperatuur inmiddels was gezakt, werd geen overtreding geconstateerd. Wakker Dier onderneemt juridische stappen.

Meldingen


Op 11 augustus maakte Wakker Dier driemaal melding van hittestress en vroeg de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) middels een handhavingsverzoek om onmiddellijk op te treden. Pas drie dagen later bezocht een inspecteur de locaties en stelde vast dat schaduw inderdaad ontbrak. Omdat de temperatuur inmiddels was gedaald tot 23 graden, constateerde men geen overtreding. Er volgde dus ook geen waarschuwing of boete voor de eigenaar van de dieren.

Hittestress


Hittestress treedt op als dieren hun warmte niet kwijt kunnen. De dieren gaan trillen, kwijlen en extreem hijgen. De gevolgen lopen op van ongemak, tot gezondheidsklachten, ernstig leed en zelfs sterfte. “Onze beelden tonen dieren in nood, maar de NVWA ging pas na drie dagen kijken. Schandalig.” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Beschutting verplicht


Beschutting voor dieren bij extreem weer is bij wet verplicht. De NVWA vermeldt op haar website ‘regels bij extreme temperaturen voor houders van dieren’. Zo moet er bij hoge temperatuur beschutting zijn tegen felle zon. Maar in de praktijk worden deze regels vaak niet nageleefd en door de NVWA niet gecontroleerd. In de zomer van 2020 kreeg de NVWA bijna vierhonderd hittemeldingen, maar ze greep slechts elfmaal in.

Bezwaar


In november liet de NVWA aan Wakker Dier weten dat de handhavingsverzoeken waren afgewezen. Uit de reactie van de autoriteit bleek dat men drie dagen na de melding was gaan kijken. De stichting laat het er niet bij zitten en tekent formeel bezwaar aan tegen deze laakbare handelwijze. “Het was met 36 graden de warmste 11 augustus ooit. Dat de temperatuur drie dagen later was gedaald, verandert niets aan de begane overtredingen,” zegt Hilhorst.

Meer inspecties


Wakker Dier roept al geruime tijd op tot een Nationaal Hitteplan voor Dieren met onder andere meer inspecties bij tropische dagen. “De NVWA – de instantie die het dierenwelzijn van boerderijdieren zou moeten waarborgen – is jarenlang uitgehold, met als gevolg te weinig budget en onvoldoende menskracht om bijvoorbeeld te inspecteren tijdens een hittegolf,” zegt Hilhorst.