NZO verliest beroep van Wakker Dier

Beeld: Koe kijkt door stalen hekwerk

De NZO geeft in zijn campagne “Nederland draait op zuivel” oneerlijke informatie en misleidt de Nederlandse consument. Na beroep van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) tegen de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) is Wakker Dier in het gelijk gesteld door het College van Beroep. “NZO moet zijn campagne-uitingen aanpassen. Goed dat opnieuw is vastgesteld dat NZO zich van gladde PR-praatjes bedient,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Op de campagnewebsite schetst de NZO een gelikt beeld van de zuivelsector. Die zou goed bezig zijn met dierenwelzijn, gezondheid, milieu en economie. “Wakker Dier prikte door deze greenwashing heen,” zegt Hilhorst. De meest pijnlijke claim die de belangenbehartiger van de zuivelsector verloor, is de bewering dat “alleen melk van gezonde koeien wordt opgehaald en verwerkt in melk en zuivelproducten”. Hilhorst: “Onzin. Er eindigt ook melk van zieke koeien in zuivelproducten.”

Jong geslacht

Een andere misleidende bewering van NZO is dat melkveehouders er “alles” aan doen om hun koeien zo gezond mogelijk te houden. “Melkveehouders kunnen veel meer doen om hun koeien gezond te houden,” zegt Hilhorst. “Maar zij kiezen vaak voor een hoge productie en omzet. En de koeien betalen daarvoor de prijs.” De koeien worden vaker ziek en moeten al op jonge leeftijd naar de slacht. Melkkoeien worden gemiddeld op een leeftijd van 5 à 6 jaar geslacht, terwijl zij makkelijk twee keer zo oud kunnen worden.

Niet duurzaam

Ook andere ‘NZO-pijnpunten’ bleven in het beroep overeind, zoals de bewering dat zuivel duurzaam is. De zuivelproductie zorgt voor een zodanige schade aan biodiversiteit, bodemkwaliteit en milieu, dat je deze niet zonder meer duurzaam mag noemen. Hilhorst: “De zuivelsector levert een gigantische bijdrage aan de huidige stikstofcrisis. Daar draait heel Nederland nu voor op.”

Voedingscentrum

NZO pretendeert in de campagne ook dat zuivel onderdeel is van een gezond en milieuvriendelijk dieet. Maar het College van Beroep van de RCC oordeelt nu dus ook dat NZO dit niet op deze wijze mag zeggen. “Van zuivel kun je beter niet te veel consumeren,” zegt Hilhorst. Het merendeel van de kazen (met meer dan 30+ aan vet) en volle melk bevatten te veel verzadigd vet of zout om gezond te kunnen noemen. Zij staan dan ook niet in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.