Oproep aan boeren: stop de luchtwasser!

Wakker Dier roept Nederlandse varkensboeren met klem op geen luchtwasser te nemen omdat het brandgevaarlijke apparaten zijn die ook nog eens nadelig zijn voor de gezondheid van de dieren. Bovendien werd deze week bekend dat de ammoniakconcentraties in de lucht niet zijn gedaald, ondanks dat de helft van alle varkenshouders een luchtwassers op de stal heeft. De 38 miljoen euro subsidie die de overheid verstrekte aan luchtwassers om ammoniak- en fijnstofuitstoot aan te pakken, heeft dus waarschijnlijk niet tot een beter milieu geleid, maar wel tot meer dierenleed. Daarom vraagt Wakker Dier aan de 10 procent van de varkenshouders die op het punt staat te investeren in een luchtwasser: “Doe het niet! Kies geen brandgevaarlijke end-of-pipe oplossing waarbij de dieren potdicht worden opgesloten in de stank. Als je toch investeert, kies voor oplossingen die wel verschil maken voor dier en milieu!”.

Rapport en oproep Wakker Dier

In mei 2016 publiceerde Wakker Dier een rapport over luchtwassers waaruit blijkt dat deze apparaten dieronvriendelijk en gevaarlijk zijn, en geen goede oplossing zijn voor het ammoniak probleem. Het is namelijk een end-of-pipe oplossing dat het probleem niet bij de bron aanpakt. Sterker nog, boeren die een luchtwasser installeren, bouwen vaak een tweede stal erbij waardoor zij niet minder mest en ammoniak gaan produceren, maar méér.

Ammoniakbeleid niet effectief

Ondanks 25 jaar lang kostbaar ammoniakbeleid, blijkt de ammoniak in de lucht niet gedaald in Nederland, toont Wagenings onderzoek aan dat vorige week gepubliceerd werd. Dit rapport zal morgen worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De overheid heeft volgens een recent rapport van Wakker Dier de afgelopen jaren voor 38 miljoen euro subsidie geïnvesteerd in luchtwassers, apparaten die fijnstof en ammoniak uit de stallucht filteren.

Brandgevaarlijk

Hoewel 2017 nog jong is, hebben luchtwassers dit jaar al tweemaal laten zien brandgevaarlijk te zijn. Op 1 januari ontstond een brand in een luchtwasser. Deze brand kon gelukkig snel gedoofd worden. Maar op 6 januari ging het flink mis: de snelle verspreiding van een brand in een varkensstal in Nijmegen was hoogstwaarschijnlijk mogelijk dankzij de luchtkanalen van een luchtwasser. Drieduizend varkens konden niet meer gered worden.

Gezondheid varkens

Luchtwassers filteren de vieze stallucht, maar doen dat als de lucht de stal verlaat. De dieren en de boer in de stal hebben hier dus nauwelijks profijt van. Varkens hebben een scherpe neus en relatief kleine longen en lijden onder de slechte stallucht. Vorige week meldden wetenschappers dat in de belangrijke varkenslanden in Europa, waar Nederland toe behoort dat zo’n 25% van de varkens longafwijkingen laat zien in het slachthuis. De Gezondheidsdienst voor dieren meldde eind 2016 een toename in het aantal luchtwegaandoeningen in de varkenshouderij.

10% varkenshouders wil investeren in luchtwasser

De agrarische media meldde vorige week dat 10% van de Nederlandse varkenshouders wil investeren in een luchtwassers. Ruim 50% van de varkensboeren heeft al een luchtwasser geïnstalleerd. Zo’n 40% wil niet investeren. Een aantal van deze boeren wil helemaal stoppen met het varkensbedrijf, schatten de onderzoekers. Wakker Dier roept hen op om niet te kiezen voor brandgevaarlijke end-of-pipe oplossing dat de dieren potdicht opsluit in de stank. De organisatie pleit voor oplossingen waarbij zowel dier als milieu bij zijn gebaat: minder dieren en deze niet laten leven boven diepe stinkende mestkelders maar naar buiten te laten.