Kuikens krijgen dagen geen eten en drinken

Kuikens komen uit het ei in grote machinale ovens op een broederij. In een standaard broederij krijgen de kuikentjes geen eten en drinken. Dit krijgen ze pas nadat ze in de stal aankomen waar ze de rest van hun leven slijten. Gemiddeld duurt het in Nederland 24 tot 48 uur voordat de kuikentjes eindelijk kunnen eten en drinken.

Vasten zorgt voor extra sterfte

Een groot en recent literatuuronderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat er significant meer jonge kuikentjes doodgaan als ze 36 tot 60 uur geen eten en drinken krijgen. Dat is dus een gevarenzone. Om de kuikens te beschermen is het belangrijk dat deze zone vermeden wordt. De overheid denkt hier anders over. Zij vinden dat het welzijn van de dieren pas ná 60 uur honger en dorst wordt aangetast. Wakker Dier vindt dat de overheid achteloos omgaat met het leven van dieren en gaat in hoger beroep tegen deze beslissing.

De sector is inmiddels wel druk aan de slag

Terwijl de overheid weigert in te grijpen, is de pluimveesector vol in ontwikkeling. Er zijn inmiddels diverse broedsystemen ontwikkeld waarbij de kuikens wel direct of snel na uitkomst water en voer krijgen. Deze broedsystemen zijn flink in opkomst, omdat de resultaten positief zijn voor iedereen. Het kuiken wordt veel leed bespaard, de boer krijgt een vitaler kuiken en er wordt minder antibiotica gebruikt.