Eieren worden niet door de moederkip in een nest uitgebroed. Dat gebeurt in broedkasten bij zogenaamde broederijen. Na de geboorte zitten de kuikens soms dagenlang zonder eten en drinken in een donkere kast. Na het leegruimen van de broedkast gaan de kuikens op transport. Pas bij aankomst in de stal krijgen ze voor het eerst water en voer.

Verregaande consequenties

De beslissing van de minister geldt voor kuikentjes bestemd voor de productie van vlees. De kuikens moeten binnen 36 uur water en voer krijgen. Dat is niet mogelijk met de broedkasten die nu worden gebruikt. Hierdoor zijn alle broederijen met vleeskuikentjes nu wettelijk in overtreding. De uitspraak heeft dan ook verregaande consequenties voor de pluimveesector.

Lange strijd

In maart 2013 verzocht Wakker Dier de minister voor het eerst om in te grijpen. Het ministerie traineerde het proces stelselmatig, waardoor er driemaal een rechtsgang naar het College van Beroep noodzakelijk was. Omdat ze de door de rechter gestelde termijnen telkens overschreed, moest de overheid 35.000 euro aan dwangsommen betalen aan Wakker Dier.

Vervolg

De minister geeft de pluimvee-industrie vijf jaar om aan de wet te voldoen. Wakker Dier gaat hiertegen in beroep, omdat een aanpassing veel sneller mogelijk is. Daarnaast verzoekt de organisatie minister Schouten om ook broederijen voor legkuikens aan te pakken.