Reclame Code Commissie: ‘klimaatneutraal vlees’ Marley Spoon misleidend

varkens in stal

Aanbieder van maaltijdboxen Marley Spoon misleidt consumenten door zijn varkensvlees te bestempelen als ‘klimaatneutraal’. Dit beslist de Reclame Code Commissie (RCC) na een klacht van Wakker Dier. Wakker Dier ziet ‘klimaatneutraal vlees’ als een contradictio in terminis. “De klimaatschade veroorzaakt door vlees is zo groot, dat minderen de enige optie is,” zegt Collin Molenaar van Wakker Dier.

Klimaatneutraal vlees bestaat niet

Het houden en slachten van dieren veroorzaakt veel klimaatschade: de productie van veevoer, mest en diergeneesmiddelen zorgen voor broeikasgassen en een afname in biodiversiteit. De schade is groot en waarschijnlijk groter dan nu kan worden becijferd. Daarom kan Marley Spoon niet claimen dat deze schade wordt berekend en gecompenseerd.

Niet gecompenseerd

Onder de noemer ‘klimaatneutraal’ belooft Marley Spoon alle schade te compenseren door middel van mestvergisting. Maar deze methode, waarbij mest wordt vergist om gas en stroom te maken, is omstreden omdat de beloofde resultaten in de praktijk vaak niet worden waargemaakt.

Greenwashing

Wakker Dier wil dat de greenwashing van vlees stopt. De Reclame Code Commissie is hiervoor nu zeer belangrijk. De Europese Unie werkt momenteel aan een verbod op het gebruik van claims als ‘klimaatneutraal’, waardoor het makkelijker wordt om deze misleiding tegen te gaan.

Minder dier, meer plant

Elke dag eten we in Nederland 1,8 miljoen kilo vlees, oftewel zo’n 660 duizend dieren. Wakker Dier wil dat dit minder wordt: voor de dieren, de volksgezondheid en het klimaat. Daarom roept zij Marley Spoon op om zijn dierlijke producten voor een groot deel te vervangen door plantaardige alternatieven zoals groenten en peulvruchten. Zodat in 2030 minimaal 60 procent van de eiwitten die hij verkoopt plantaardig is.

 

Update: Marley Spoon heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de RCC, en heeft dit beroep wederom verloren.