Sms ‘shitbeleid’ en red de biokoe

Wakker Dier start een sms-actie om biologische boeren te helpen hun koeien te redden. Circa 6.000 biologische melkkoeien dreigen namelijk letterlijk het slachtoffer te worden van shitbeleid. Ze moeten met hun leven betalen voor een mestoverschot waar ze niet aan hebben bijgedragen. De bioboeren hebben een zaak tegen de staat aangespannen én gewonnen. Maar staatssecretaris Van Dam gaat in hoger beroep. Wakker Dier vraagt heel Nederland om de boeren te helpen met het bijeenbrengen van de advocaatkosten. SMS ‘shitbeleid’ naar 4333 en doneer eenmalig €3. Wakker Dier verdubbelt de donaties met een maximum van €10.000.

Update: deze actie is beëindigd. Het is niet langer mogelijk om te SMS’en.

Rechter: biologische koeien zijn niet het probleem

Tot 1 april 2015 werd de Nederlandse melksector in bedwang gehouden door de melkquota. Het afschaffen van deze quota leidde in korte tijd tot een grote groei van het aantal koeien en tot een mestoverschot. De overheid besloot daarom dat álle boeren terug moeten naar het aantal koeien dat ze hadden in juli 2015. In totaal moeten er 60 duizend koeien naar de slacht. Oók dieren van biologische boeren die voldoen aan strenge milieuregels en al veel minder mest produceren.

Een aantal biologische boeren stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De rechter oordeelde dat biologische boeren en hun koeien niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Klare taal. Maar de staat gaat toch in hoger beroep om de slacht van de zesduizend biologische melkkoeien af te dwingen. Natuurweide, de overkoepelende organisatie voor biologische melkveehouders, en Wakker Dier willen dit onrecht koste wat kost voorkomen.

Onschuldige slachtoffers

Een voorbeeld van een getroffen boerin is Leyntje. Zij heeft een biologisch-dynamisch bedrijf waar de koeien hoorns hebben en de kalfjes bij de koe lopen. Leyntje en haar familie hebben met veel tranen dit jaar al acht gezonde koeien moeten slachten van de overheid: Witkop 36, Rikkie 63, Miep 125, Rikkie 67, Neeltje 17, Miep 140 en Guurtje 111. Wakker Dier plaatste eerder al een rouwadvertentie voor deze koeien. Ruim 12 duizend mensen betuigden hun steun door een condoleanceregister te ondertekenen. Als staatssecretaris Van Dam zijn zin krijgt bij de rechter, moet Leyntje dit jaar nóg veertien gezonde koeien selecteren en afvoeren. Dat kan de nekslag betekenen voor haar bedrijf. Om over haar vertrouwen in de overheid nog maar te zwijgen.

Wakker Dier steunt bioboeren via Vereniging Natuurweide

Natuurweide is de overkoepelende organisatie voor biologische melkveehouders en vertegenwoordigt 230 boeren, waaronder biologisch-dynamische boerin Leyntje. Wakker Dier doet een donatie aan Vereniging Natuurweide om bij te dragen aan de kosten van de rechtszaak tegen de staat. Iedereen boven de achttien kan meehelpen door een sms met een eenmalige donatie aan Wakker Dier. Wakker Dier zal de inkomsten verdubbelen met maximaal €10.000.

Het alternatief voor shitbeleid

Wakker Dier noemt de plannen van de overheid ‘shitbeleid’ en wil het anders: vorig jaar november werd het plan ‘Grondgebonden Melkveehouderij’ gepubliceerd door een coalitie van diverse boeren-, natuur-, milieu- en zuivelorganisaties. Dit voorstel zorgt ook voor de benodigde afname van fosfaat, maar op een manier waardoor binnen vijf jaar alle melkveebedrijven grondgebonden zijn.

Dat betekent dat ze allemaal genoeg grond hebben om koeien te weiden en alle mest zelf te gebruiken. Van een mestoverschot is er dan geen sprake meer. Dit gebeurt nu al op biologische en grondgebonden melkveebedrijven. Zo had de overheid een slag kunnen maken naar een duurzame veehouderij. Wakker Dier ondersteunt het plan voor een grondgebonden melkveehouderij met de koe in de wei. Maar helaas beschermt de overheid liever de industrie dan de koe.