Stop de onverdoofde slacht van vissen

Beeld: vis hapt naar lucht op het droge

Wakker Dier wil dat er wetgeving komt die een einde maakt aan de onverdoofde slacht van vissen. Vanaf vandaag waarschuwt de dierenwelzijnsorganisatie met een radiocampagne voor het leed achter de onverdoofde slacht. Ook roept Wakker Dier iedereen op om een bericht te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om de minister tot actie aan te sporen.

Roodgloeiend

Betrokken burgers kunnen via de website van Wakker Dier een sms-bericht versturen naar het ministerie van LNV. Vervolgens gaat bij het ministerie een telefoon af. Met roodgloeiende telefoons wil Wakker Dier het vissenleed hoog op de agenda van de minister zetten.

De noodkreet die bij het ministerie wordt afgeleverd:
“Hoi minister, dit is een noodkreet! Voor de miljoenen vissen die jaarlijks onverdoofd worden geslacht. Zij kunnen niet gillen om hulp. Maar ik wel. Stop deze praktijken! Groet, [naam afzender].”

Barbaarse praktijken

Vissen worden in Nederland in de regel zonder verdoving gedood. Zij stikken langzaam op het droge, of worden bij bewustzijn opengesneden om te worden ontdaan van hun ingewanden. Deze pijnlijke doodsstrijd kan tot wel vier uur duren. “Deze barbaarse praktijken moeten zo snel mogelijk stoppen,” zegt Collin Molenaar van Wakker Dier.

Onverantwoord

Voor veel vissoorten is al onderzocht welke verdovingsmethoden effectief werken. De kweekvissector beloofde in 2008 alle paling, meerval en tilapia te verdoven voor de slacht, maar is deze belofte niet nagekomen. Ook het ministerie van LNV erkent dat het leed van vissen groot is. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen van Wakker Dier hebben voorgaande ministers Dijksma en Schouten bijna niets gedaan om het toepassen van een verdoving naar de praktijk te brengen.

Alleen voor gekweekte paling geldt momenteel een wettelijke verplichting om het dier te verdoven. Wakker Dier wil dat deze regel voor álle vissen geldt, gekweekt en uit zee gevangen. Molenaar: “Elk jaar dat ministers treuzelen veroorzaakt een onverantwoorde hoeveelheid vissenleed.”