Toename warme dagen vereist Nationaal Hitteplan voor dieren

Hittestress bij koeien, varkens en kippen in de vee-industrie is een steeds ernstiger probleem, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Melkkoeien hadden vorig jaar maar liefst 107 dagen kans op hittestress. “Hittestress leidt tot gezondheidsproblemen en soms zelfs tot de dood. In de dichte, overvolle stallen of weilanden zonder schaduw kunnen de dieren niet afkoelen. Wij pleiten daarom voor een Nationaal Hitteplan voor dieren,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Cijfers van het KNMI tonen een enorme stijging in warme dagen. Sinds 1950 is het aantal mogelijke hittestressdagen voor koeien verdubbeld en voor varkens en kuikens verdrievoudigd. In de zomer van 2018 hadden naar schatting vrijwel alle ruim 2 miljoen koeien, ruim vier miljoen varkens en tientallen miljoenen vleeskuikens een of meerdere keren last van hittestress. Dit probleem wordt alleen maar groter, want de verwachting is dat tot 2050 het aantal warme dagen met dertig procent toeneemt en het aantal tropische dagen zelfs verdubbelt.

Gevolgen

Hittestress is oncomfortabel en leidt onder andere tot afwijkend gedrag en gezondheidsproblemen. Bij extreme hitte is ook de kans op sterfte hoger. Vooral ‘hoogproductieve’ dieren zoals plofkippen en koeien die heel veel melk geven, hebben veel last van warmte. In de Nederlandse stallen is het lastig voor dieren om af te koelen. Weilanden hebben vaak geen schaduw en in kippen- en varkensstallen is het meestal nog warmer dan buiten.

Handhaving

In de wet staat dat de temperatuur in de omgeving van dieren niet schadelijk voor ze mag zijn. Specifiek voor dieren in de wei geldt dat ze beschermd moeten worden tegen slechte weersomstandigheden. Deze regels zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks gehandhaafd door de NVWA, blijkt uit WOB-gegevens en brieven van minister Schouten. In een recente verklaring lijkt NVWA aan te kondigen om vanaf deze zomer extra controles uit te voeren bij hitte. Hoe dit in de praktijk eruit gaat zien, moet nog blijken.

Nationaal hitteplan

Wakker Dier pleit voor een Nationaal Hitteplan voor dieren, zoals dit ook voor mensen bestaat. Er is inmiddels een hitteplan voor diertransport, maar voor de situatie in de stal of de wei is niets geregeld. Goede maatregelen voor het hitteplan zijn onder andere schaduwplekken en genoeg water in de wei, en in de stal koelsystemen en een lagere bezetting.