Bekijk de nieuwste tv-spot Bron: youtu.be

Veel reclames en verpakkingen van de zuivelsector tonen ons groene weides met zwart-witte koeien onder Hollandse luchten. Zelden zie je koeien in stallen, terwijl koeien gemiddeld vijfentachtig procent van hun leven op stal staan.

Van alles mis in stallen

De meeste koeien leven in ligboxstallen en die zijn in de regel te krap. De vaak harde en viezige vloeren veroorzaken bij veel koeien klauwproblemen en kreupelheid. Ligplekken zijn vaak krap en hard. En door de steeds hogere melkproductie, ligt uitputting op de loer waardoor de dieren gevoeliger voor ziektes worden. Al in hun zesde levensjaar zijn de meeste koeien uitgeput, op, gesloopt. En moeten ze naar de slacht.

Zuivel is niet zo zuiver als we denken

Wakker Dier voert sinds vorig jaar zomer campagne voor een beter leven voor melkkoeien. We willen dat alle zuivel minimaal voldoet aan de eisen van één ster Beter Leven van de Dierenbescherming of Natuurweide (Nederlands biologisch keurmerk). Deze keurmerken pakken belangrijke dierenwelzijnsproblemen aan zoals het aantal weide uren en/of de omstandigheden in de stal.

Lees meer over onze melkveecampagne