Vleesconsumptie fors gedaald in coronajaar 2020

Beeld: vlees in het supermarktschap

Vorig jaar daalde het vleesverbruik met 1,9 kilo per persoon, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van Wakker Dier. Door de coronamaatregelen aten Nederlanders minder vlees buiten de deur en thuis compenseerden ze dit maar deels. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Zonder de verleidingen buitenshuis deden mensen wat velen zich al langer voornamen: minder vlees eten.”

Het totale Nederlandse vleesverbruik bedroeg in 2020 per hoofd van de bevolking 75,9 kilo. In 2019 was dit nog 77,8 kilo. De term ‘vleesverbruik’ slaat op het totaal van vlees, botten en vet. Ongeveer de helft hiervan consumeren we als vlees en vleeswaren. De cijfers van vorig jaar vertegenwoordigen de grootste daling en het laagste verbruik sinds de eerste meting in 2005.

Ongezond hoog

Ondanks deze daling was de vleesconsumptie nog ongezond hoog. Nederlanders aten gemiddeld 730 gram vlees en vleeswaren per week. Dat is 46 procent meer dan het Voedingscentrum adviseert als maximum, vanwege de gezondheidsrisico’s van het eten van te veel vlees. Hilhorst: “Alleen al voor onze gezondheid moet de vleesconsumptie flink omlaag. En dan heb ik het nog niet eens over stikstof, klimaat, ontbossing… en de vele miljoenen dieren die eronder te lijden hebben.”

Vleesvervangers

Vleesvervangers laten een stevige en aanhoudende groei zien. Wageningen University & Research stelt echter vast dat deze markt nog heel klein is in verhouding tot dierlijk vlees. En dat de groei in het aanbod van vleesvervangers geen factor lijkt te zijn in de daling van de vleesconsumptie in 2020. Hilhorst: “Natuurlijk juichen wij de populariteit van vleesvervangers toe, maar er is meer nodig om de vleesconsumptie terug te dringen.”

Manifest voor Minder Vlees

Wakker Dier ziet in de onderzoeksresultaten van 2020 een grote kans en wil dat de overheid het eten van minder vlees actief gaat stimuleren. Hilhorst: “Je ziet hoe bepalend verleiding is. De overheid moet zorgen dat vega aantrekkelijker wordt dan vlees. En zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld in haar kantines en bij evenementen.” Met het Manifest voor Minder Vlees roept Wakker Dier de overheid op om nu echt werk te maken van minder vlees.