Vleesverkoop supermarkten zeven procent gedaald

Supermarkten verkochten in 2022 zeven procent minder vlees dan in het jaar ervoor. De verkoop van vers vlees daalde met negen procent en die van vleeswaren met vier procent. Dit concludeert Wakker Dier op basis van kassascangegevens voor de periode 2021-2022. Collin Molenaar van Wakker Dier: “Supermarkten zijn verreweg de grootste vleesverkopers. En dus ook bij uitstek de partij die de vleesconsumptie omlaag kan brengen.”

Nederlanders halen op dit moment ongeveer veertig procent van hun eiwitten uit plantaardige producten en zestig procent uit dierlijke producten zoals vlees. Maar dierlijke producten hebben een grote impact op het milieu. Daarom moet dit aandeel terug naar veertig procent.

Supermarkten aan zet

Supermarkten spelen een sleutelrol in de eiwittransitie. Verreweg het meeste vlees gaat bij hen over de toonbank. Ook hebben zij zich via Centraal Bureau Levensmiddelen gecommitteerd aan een verhouding van zestig procent plantaardige en veertig procent dierlijke eiwitten. Molenaar: “Supermarkten zijn een kei in het sturen waar hun klanten mee naar buiten lopen. Op dit moment promoten ze vlees nog uitbundig en dat zal moeten stoppen.”

Minder dier, meer plant

Wakker Dier vindt dat supermarkten als grootste vleesverkoper hun verantwoordelijkheid moeten nemen en start een langlopende campagne gericht op vleesverkoop bij supermarkten. De dierenwelzijnsorganisatie wil dat supermarkten hun dierlijke producten voor een groot deel vervangen door plantaardige alternatieven zoals groenten en peulvruchten. En dat in 2030 minimaal zestig procent van de eiwitverkoop bij supermarkten plantaardig is.

Onderzoek kassascans

Wakker Dier analyseerde cijfers van marktonderzoeksbureau Circana, voorheen IRI. Deze zijn gebaseerd op kassascans van vrijwel alle supermarktketens, met een totaal marktaandeel van 99 procent. De gegevens hebben alleen betrekking op vers vlees en vleeswaren; het vlees in bijvoorbeeld maaltijdsalades blijft buiten beschouwing.