Wakker Dier roept Tweede Kamer op haar belofte na te komen

Modderpoel van Mark

Wakker Dier roept Kamerleden vandaag tijdens het rondetafelgesprek over de gewijzigde Wet dieren op om hun belofte aan de dieren na te komen. Ter discussie staat een plan van landbouwminister Adema waarmee hij eerder aangenomen dierenwelzijnsregels uit de wet wil verwijderen. Wakker Dier vindt het onacceptabel dat de minister democratisch aangenomen wetgeving wil schrappen en dat hij de dieren nog langer laat wachten op betere bescherming.

Tijdens het rondetafelgesprek in Den Haag bespreken de Kamerleden samen met genodigden de “nota van wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren”. Minister Adema wil met deze nota het aangenomen amendement Vestering tenietdoen. Dit amendement treedt 1 juli van dit jaar in werking en is een versterking van de Wet dieren. Hierdoor is het straks niet langer toegestaan dieren leed aan te doen om ze in een krappe stal te houden. Denk hierbij aan het afknippen van staarten, wegbranden van hoorns of afknippen van tenen.

Afzwakken</H3

De minister en de landbouwlobby willen deze wet tegenhouden uit angst voor financiële tegenvallers in de vee-industrie. De minister heeft daarom een alternatief voorstel gedaan. Hij wil de wetswijziging afzwakken tot een lege verwijzing in de wet die de minister de bevoegdheid geeft om op een later moment met eigen regels te komen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Dit is niet alleen een vaag plan, maar ook een gevaarlijk plan. Door het omzetten van de wetswijziging in een Algemene Maatregel van Bestuur trekt de minister alle macht naar zich toe. Dan wordt dierenwelzijn niet langer een zaak van beide Kamers, maar van een individuele minister.”

Draagvlak

Het voorstel van de minister staat haaks op de wensen van veel burgers. De nota van wijziging is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Daarbij blijkt uit onderzoek van KiesKompas dat maar liefst zes op de tien Nederlands zich ongemakkelijk voelt bij het dierenleed dat nu wordt veroorzaakt in de vee-industrie. Hilhorst: “Als de landbouwlobby zijn zin krijgt, zijn niet alleen de dieren zijn de dupe; ook de belangen van de miljoenen dierenvrienden worden genegeerd.”

Belofte

Wakker Dier neemt op uitnodiging van de Tweede Kamer deel aan het rondetafelgesprek. Hiertoe heeft de dierenwelzijnsorganisatie een ‘position paper’ aangeleverd. U kunt hier de paper lezen.