Wakker Dier stapt naar de rechter om onverdoofde vissenslacht

Wakker Dier eist dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) optreedt tegen het zonder verdoving doden van meervallen. De onverdoofde slacht veroorzaakt ernstige stress en pijn bij de vissen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Als vissen konden gillen, was deze barbaarse praktijk al lang afgeschaft.”

“In Nederland wordt ongeveer de helft van de meervallen onverdoofd gedood door ze in ijs of ijswater te plaatsen. Dit onverdoofd doden leidt tot loslating van de slijmlaag op de huid en ernstige stress”, stelde de NVWA recent. Toch wees de toezichthouder een handhavingsverzoek af. Wakker Dier gaat nu in beroep bij de rechter.

Langdurig lijden


Bij onverdoofde slacht worden meervallen vaak op ijs of in ijswater gelegd. Vervolgens worden ze opengesneden om hun organen te verwijderen. Het ijs verlamt de vissen, maar neemt geen pijnprikkels weg. Ook de plotselinge temperatuurovergang veroorzaakt veel stress en langdurig lijden. Pas na vijf tot twintig minuten raakt een meerval buiten bewustzijn.

Diervriendelijker alternatief


Het vooraf bedwelmen van de vissen kan veel lijden voorkomen. Er bestaat een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde verdovingsmethode die op dit moment in gebruik is bij één meervalkwekerij. Er is dus een haalbaar en diervriendelijker alternatief voorhanden. Hilhorst: “Wat ons betreft is dit meer dan voldoende reden om onverdoofde slacht direct aan banden te leggen.”

Wetgeving


NVWA zegt niet te kunnen handhaven omdat er vrijwel geen specifieke wet- en regelgeving is voor het welzijn van vissen. Wakker Dier bestrijdt dit standpunt en verwijst naar de Europese slachtverordening. Die stelt dat vermijdbaar lijden moet worden voorkomen. Aangezien een diervriendelijker dodingsmethode bestaat, is het lijden van de meervallen vermijdbaar.

Dit wil Wakker Dier


Dat vissen pijn en stress ervaren, wordt inmiddels breed erkend. Wakker Dier wil dat alle vissen de bescherming krijgen die ze verdienen, waaronder verdoving bij slacht. Op dit moment is dit alleen voor paling expliciet geregeld in de Nederlandse wet. Na paling is meerval de meest gekweekte vis in Nederland. Zo lang voor deze vissoort geen specifieke regelgeving bestaat, moet worden opgetreden op basis van de algemene slachtverordening.