Wakker Dier start actie voor halvering veestapel

Beeld: Stal vol plofkippen

Vandaag start Wakker Dier een petitie voor halvering van de veestapel. Minder dieren betekent minder leed, minder veevoer en minder mest. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Al jaren houdt de regering de vee-industrie een hand boven het hoofd. Het is genoeg geweest.”

Op dit moment leven in Nederland 99,8 miljoen kippen, 11,5 miljoen varkens en 3,8 miljoen runderen. We slachten duizend dieren per minuut. Buitenproportionele aantallen voor zo’n klein land. Circa zeventig procent van het vlees, de melk en de eieren is bestemd voor de export.

Uitgebuit

In de veehouderij draait alles al decennia om zo goedkoop en efficiënt mogelijk produceren. Dat gaat ten koste van dierenwelzijn en natuur. Hilhorst: “In de Nederlandse vee-industrie zijn de meeste dieren niets meer dan machines die gigantische hoeveelheden geïmporteerd graan en soja omzetten naar vlees, melk of eieren. En mest. Zoveel mest dat de Nederlandse natuur eronder gebukt gaat.”

Meer boeren

De eenzijdige focus op lage kosten dwingt boeren tot schaalvergroting. Hierdoor neemt het aantal boeren al jaren af, terwijl de veestapel onverminderd hoog blijft. Wakker Dier wil juist een tegengestelde beweging: minder dieren en meer boeren. Met minder dieren per bedrijf komt er meer tijd voor zorg en letterlijk meer ruimte voor de dieren.

Weerstand

Inmiddels begint de overheid in te zien dat de situatie onhoudbaar is. Maar de lobby is sterk en de grote vee-industrie is een heilig huisje dat niet omver mag. Voorgestelde maatregelen zoals een vleestaks of een lichte krimp roepen in de politiek veel weerstand op. Met deze petitie wil Wakker Dier het tegengeluid van de burger laten horen.

Wil jij ook een kleinere veestapel? Teken dan nu de petitie.