Genomineerd zijn vijf eufemismen die in 2021 relevant waren vanwege een rapportage van de Raad van Dieraangelegenheden (RDA), de aanpassing van de Wet Dieren, de vogelgriep, de misstanden in slachterijen en een studie naar pijn bij schaaldieren. Deelnemers kunnen tot 10 januari hun stem uitbrengen.

Sterfte

Op verzoek van minister Schouten publiceerde de RDA in januari een rapport over sterfte van jonge dieren. De gangbare industrieterm voor sterfte in de stal, “uitval”, doet geen recht aan de harde realiteit: dieren die doodgaan door zwakte, ziekte of uitdroging.

Afbranden

In mei stemde de Tweede Kamer in met een aanpassing van de Wet Dieren. Hieruit volgt een verbod op fysieke ingrepen die dieren geschikt maken voor een leven in de vee-industrie. Waarschijnlijk komt nu definitief een einde aan het jaarlijks afbranden van miljoenen varkensstaartjes, een praktijk die de sector verzachtend “couperen” noemt.

Schuurei

Het grootste deel van 2021 gold vanwege de vogelgriep een ophokplicht. Miljoenen vrije uitloopkippen zaten maandenlang binnen opgesloten. Hun eieren werden daarom gedegradeerd tot “scharrelei”. Een woord dat een romantisch beeld oproept van kippen die scharrelen op het erf. Maar scharrelkippen komen nooit buiten dus zij leggen eigenlijk schuureieren.

Gaskamer

Deze zomer kwamen misstanden aan het licht bij slachterij Gosschalk. Undercover beelden toonden dieren die met veel geweld worden verplaatst richting de “bedwelmingsruimte”. Een term die verhult wat daar gebeurt. In deze gaskamer worden varkens verdoofd met bijtend CO2-gas, waardoor ze hun laatste minuten doorbrengen in paniek en pijn.

Opensnijden

Naar aanleiding van Brits onderzoek over pijn bij schaaldieren nam de Tweede Kamer in december een motie aan om het levend koken van kreeften en krabben te verbieden. Ondertussen worden veel vissen nog zonder verdoving levend opengesneden om de organen en het bloed te verwijderen. De sector spreekt dan over “strippen”.

Eufemismeverkiezing

Wakker Dier pleit met de eufemismeverkiezing voor transparant taalgebruik in de veehouderij. Hilhorst: “Woorden kleuren onze gedachten en gevoelens over onderwerpen. De dieren in de vee-industrie verdienen eerlijke taal die recht doet aan hun lijden.”