Verbouwereerd over brief van minister met onjuistheden

beeld 1 ster vleesvarkens

Wij sturen een serieus signaal naar de minister dat varkens nog steeds in slechte lucht staan. En wat doet de minister? Ze stuurt ons een nietszeggende brief, met feiten die niet kloppen”, aldus een verbouwereerde Anne Hilhorst van Wakker Dier.

In januari stuurde Wakker Dier de minister een rapport over inspecties van de NVWA naar de luchtkwaliteit in varkensstallen. Daarin kwam naar voren dat de controle-instantie het protocol dat daarvoor speciaal was gemaakt door de WUR op eigen wijze in praktijk brengt. Hilhorst: “Daardoor werd bijna geen enkel bedrijf extra gekeurd. Terwijl wij in het rapport wel de WUR-methode volgen en dan blijkt dat vorig jaar eigenlijk minstens zeven bedrijven extra gekeurd hadden moeten worden.”

Onvoldoende

Om het stalklimaat te controleren, kijken NVWA-inspecteurs per hok naar vijf verschillende punten. Als een hok een onvoldoende krijgt, moeten er extra controles plaatsvinden. Volgens de inspectieverslagen die Wakker Dier analyseerde, kreeg vorig jaar bij negen bedrijven een hok een onvoldoende.

Minister ontkent

Minister Schouten ontkent dit echter in de brief aan Wakker Dier: “Tot op heden heeft tijdens inspecties door de NVWA de situatie zich niet voorgedaan dat slechts op niveau van een enkel hok overschrijding van grenswaarden is vastgesteld.”

Materie

Volgens Wakker Dier laat dit op z’n minst zien dat de minister niet goed in de materie zit. “Wij vragen de minister nogmaals goed in dit, best ingewikkelde, probleem te duiken. Want nog steeds zijn longaandoeningen het grootste gezondheidsprobleem bij varkens. En dat is na deze brief van de minister echt nog niet voorbij”, aldus Hilhorst.