Wakker Dier waarschuwt kiezer: let op daden, niet op woorden

Veel politieke partijen hebben in de afgelopen vier jaar verbeteringen voor het welzijn van dieren dwarsgezeten. Wakker Dier bekeek het stemgedrag bij drie belangrijke onderwerpen: stalbrand, weidegang voor melkkoeien en kiloknallers. Gekeken naar de twee meest relevante moties per onderwerp, bleek dat VVD en CDA altijd tegen het dier stemden. SGP wilde geen maatregelen om dieren beter te beschermen tegen brand. SGP was ook tegen maatregelen om de koe weer terug in de wei te krijgen, net als de ChristenUnie. De PVV weigerde in te grijpen tegen de kiloknaller. Vanaf morgen waarschuwt Wakker Dier de kiezer met radiocommercials om naast de mooie woorden van deze verkiezingstijd, ook naar de daden van de partijen te kijken.

Stalbrand

Vorig jaar zijn er meer dan 200.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Dat komt doordat de veiligheidseisen die de overheid aan een stal stelt, absurd laag zijn. Simpele maatregelen zoals een brandalarm, sprinklerinstallatie, of voldoende bluswater zijn nog steeds niet verplicht, ondanks het advies van experts. Een stalbrand gaat gepaard met erg veel leed. De dieren raken in paniek en proberen tevergeefs te ontsnappen. Ze stikken of raken bewusteloos door vergiftiging of oververhitting en verbranden vervolgens levend. De dieren die de brand overleven, hebben vaak blaren in hun mond, keel en/of longen door het inademen van hete rook. Zij worden meestal alsnog geëuthanaseerd. De overheid kan eisen dat dieren beter worden beschermd tegen brand, maar doet dit vooralsnog niet.

Weidegang

Bijna 600.000 melkkoeien komen nooit meer in de wei, twee keer zoveel als tien jaar geleden. Vooral sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015 neemt het percentage koeien in de wei rap af. Het melkquotum beperkte de melkproductie en daarmee de groei van de sector. Sinds de afschaffing hiervan zijn de melkboeren flink meer melk gaan produceren. Vaak wordt de melkproductie verhoogd door schaalvergroting of hogere melkgift per koe. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer koeien het hele jaar door binnen op stal moeten blijven. De overheid spreekt haar zorgen uit over de lege weilanden, maar laat het daarbij. Moties met concrete maatregelen worden verworpen of genegeerd. Afgelopen dinsdag werd opnieuw een motie voor verplichte weidegang verworpen.

Kiloknallen

Dieren betalen de prijs voor goedkope kiloknallers. De constante drang naar steeds goedkoper vlees leidt tot plofkip, industrievarken en kooikonijn. Want als vlees zo goedkoop is, blijft er weinig geld over voor dierenwelzijn. Soms wordt vlees zelfs aangeboden voor een bedrag lager dan de kostprijs. Supermarkten zijn echter niet van plan te stoppen. De politiek kan hierin een belangrijke rol spelen door supermarkten aan te spreken of verkoop onder kostprijs te verbieden. Maar veel partijen laten de supermarkten liever hun gang gaan met alle gevolgen van dien.