Wakker Dier: “Zuivelcampagne NZO vol fouten”

Beeld: Koe kijkt door stalen hekwerk

De campagne “Nederland draait op zuivel” van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) draait op misleidende en onjuiste informatie, vindt Wakker Dier. Het doorlichten van de reclamecampagne leverde bijna dertig potentieel onjuiste claims op. Vandaag heeft Wakker Dier daarom een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC) ingediend. “De NZO creëert een fantasie om zuivel te verkopen. Consumenten worden zo op het verkeerde been gezet,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Op de campagnewebsite stelt de NZO “veel aandacht voor dierenwelzijn” te hebben. Maar de organisatie doet bijvoorbeeld alsof kalf en koe direct na de geboorte worden gescheiden vanwege gezondheid en welzijn van de dieren. In werkelijkheid zijn economische motieven de belangrijkste reden om kalf en koe zo snel mogelijk van elkaar te scheiden. “De campagne staat bol van dergelijke onwaarheden,” zegt Hilhorst.

Duurzaam

De campagne wekt ten onrechte de indruk dat zuivel duurzaam is. “Het schrappen van zuivel uit je menu heeft weinig effect op de CO2-uitstoot,” claimt NZO. Uit studies van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), blijkt echter dat een voedingspatroon met meer zuivel zorgt voor meer uitstoot van broeikasgassen, stikstof, verlies van biodiversiteit en landgebruik. Van alle landbouwsectoren heeft de zuivelsector hierin veruit de grootste bijdrage.

Stikstof

Bovendien claimt NZO dat de zuivelsector zorgt voor “een optimale voer- en mestkringloop”. Maar als de stikstofcrisis iets toont is het dat van kringlooplandbouw amper sprake is. Wat betreft de stikstof-emissies, zegt NZO dat de zuivelsector slechts “een aandeel” heeft en marginaliseert zij haar bijdrage. Volgens de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) bedraagt de totale bijdrage van de landbouwsector aan de stikstofuitstoot 46 procent. De zuivelsector is met 27 procent verantwoordelijk voor ruim een kwart daarvan. Hilhorst: “De NZO ziet hier gemakshalve over het hoofd dat melkveesector voor enorme schade zorgt. Heel Nederland mag daar nu voor opdraaien.”