Zestien cateraars gaan voor plantaardig

Zestien bedrijfscateraars committeren zich aan de doelstelling van Wakker Dier om dierlijke producten voor een groot deel te vervangen door planten. Wakker Dier bedankt Albron, Appèl, Cater Concept, Cirfood, Compass Group, Food&i, Holie Pizza, Hospitalents, Hutten, Markies Catering, Rootz Kitchen, SAB, Van Leeuwen Catering, Vermaat Groep, Vitam en Zo-vital voor hun inzet. Collin Molenaar van Wakker Dier: “Deze cateraars maken samen een gigantische impact voor de dieren.”

Deze maand zet Wakker Dier de zestien vooroplopende cateraars in het zonnetje met een advertentie in vakbladen Misset Horeca en FoodClicks. Veruit de meeste grote bedrijfscateraars hebben zich inmiddels verbonden aan de doelstelling, waardoor honderdduizenden werknemers worden verleid om vaker plantaardig te eten. Opvallend is dat twee prominente cateraars – Sodexo en ISS – nog in het rijtje ontbreken. De dierenwelzijnsorganisatie hoopt dat zij zich alsnog aansluiten.

Inspiratie

Volgens Wakker Dier zijn cateraars bij uitstek bedrijven die kunnen inspireren met gezonder, milieuvriendelijker en diervriendelijker eten. Molenaar: “Als mensen ervaren hoe lekker en makkelijk het is om minder dieren te eten, kunnen ze die goede gewoonte thuis ook aanhouden.” Naast consumenten, hoopt Wakker Dier dat ook andere bedrijven geïnspireerd raken om zich in te zetten voor de eiwittransitie.

Meer plant campagne

Wakker Dier wil dat alle vleesverkopers zich actief inzetten voor minder dier en meer plant. Concreet heeft zij daarvoor de volgende doelstellingen geformuleerd, waaraan de bovengenoemde cateraars zich hebben verbonden:
1.    Vanaf 2023 monitoren bedrijven hun eiwitverkoop en daarbinnen de verhouding dierlijk/plantaardig. Zij rapporteren de voortgang hierop minimaal jaarlijks openbaar.
2.    In 2025 is minimaal 50 procent van de eiwitten die zij verkopen plantaardig en is de totale hoeveelheid eiwit die zij verkopen niet toegenomen.
3.    In 2030 is minimaal 60 procent van de eiwitten die zij verkopen plantaardig en is de totale hoeveelheid eiwit die zij verkopen niet toegenomen.

Gezondheidsraad

Vandaag publiceerde de Gezondheidsraad een uitgebreide studie naar de effecten van 60 procent plantaardig. Zij concludeert dat deze transitie goed is voor de gezondheid van de meeste Nederlanders en de milieu-impact van onze voeding met 25 procent kan verlagen. De raad roept daarom alle partijen in de voedselketen op om zich in te zetten voor 60 procent plantaardig.