Geiten groeien op zonder moeder

Geiten in de vee-industrie? Ze hebben een hartverscheurend leven. Dat begint al bij de geboorte. Dan worden lammetjes bijna meteen van de moeder gescheiden. Moeders melk is immers niet bestemd voor geitjes, maar voor mensen. Mede omdat de jongen niet aan mogen sterken bij de moedergeiten, krijgen ziektes de ruimte om toe te slaan. Bijna een kwart van de geitenlammetjes sterft vroegtijdig.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

Geen hoorns, geen nazorg

Lammetjes staan opeengepakt in een stal. Jonge geitjes die bestemd zijn voor de melkproductie worden onthoornd, om ervoor te zorgen dat ze elkaar als ze groter zijn niet verwonden. Het onthoornen gebeurt onder verdoving, maar aan de napijn doet men niets.

Wat geiten doorstaan voor geitenvlees, geitenkaas en geitenmelk

Voor een deel van de vrouwtjes is een toekomst als melkgeit weggelegd. De bokjes zijn een lastig bijproduct. Ze geven geen melk en in ons land is er weinig vraag naar geitenvlees. Voorheen gingen zij meestal op transport naar Zuid-Europa. Inmiddels blijven ze vaker in Nederland. Jaarlijks komen zo’n 80.000 van deze zogenaamde overbodige lammetjes in hun eerste levensweek binnen op Nederlandse bokkenmesterijen. Na vier tot vijf weken wegen de dieren ongeveer acht à tien kilo en gaan ze naar de slacht. Omdat dieren van verschillende herkomst bij elkaar worden gezet is de ziektedruk hoog. Op de bokkenmesterijen is een bizar sterftecijfer van gemiddeld zo’n 10 tot 20 procent. In 2017 werd bij een bedrijf zelfs een sterfte van 66 procent geconstateerd.

Per geit nog geen twee vierkante meter ruimte

Vrouwtjes worden voor het eerst gedekt als ze zeven maanden oud zijn. Per zwangerschap krijgt een geit een tot drie lammetjes. Veel melkgeiten worden ieder jaar zwanger gemaakt. Ze leven in groepen van 50 tot 250 dieren en hebben 1,1 à 1,3 vierkante meter per geit. Het overgrote deel komt nooit buiten.

Meer geiten, minder bedrijven

Het aantal melkgeiten dat in Nederland leeft groeit sterk: tussen 2000 en 2017 is het aantal bijna verviervoudigd tot 376.000 melkgeiten. Het aantal bedrijven is tegelijkertijd gedaald van 840 naar 510. Minder bedrijven dus, maar wel meer geiten. Zo’n 700 melkgeiten per bedrijf. Al zijn er ook industriële bedrijven met meer dan drieduizend geiten. In welk bedrijf een geit ook staat: de slacht verloopt vaak hetzelfde. Onverdoofd.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Een goede buitenruimte voor alle geiten.
  • Stoppen met onthoornen.
  • Goede zorg voor jonge geitjes, inclusief moederzorg.
  • Geen onverdoofde slacht.