geiten

geitenkaas, geitenmelk: geitenleed

beeld geiten in de vee-industrie

Geiten moeten heel wat doorstaan voor keurmerkloos geitenvlees, geitenkaas en geitenmelk. Bijna alle geiten worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald, onthoornd en de rest van hun leven op stal gezet. Zonder ooit buiten te komen.

 • 489.000

  melkgeiten leven in Nederland

 • 1.000

  liter melk geeft een geit gemiddeld per jaar

 • 200.000

  geiten worden jaarlijks geslacht, vaak onverdoofd

Geiten groeien op zonder moeder

Geiten in de vee-industrie? Ze hebben een hartverscheurend leven. Dat begint al bij de geboorte. Dan worden lammetjes bijna meteen van de moeder gescheiden. Moeders melk is immers niet bestemd voor geitjes, maar voor mensen. Mede omdat de jongen niet aan mogen sterken bij de moedergeiten, krijgen ziektes de ruimte om toe te slaan. Bijna een kwart van de geitenlammetjes sterft vroegtijdig.

Geen hoorns

Lammetjes staan opeengepakt in een stal. Jonge geitjes die bestemd zijn voor de melkproductie worden onthoornd, om ervoor te zorgen dat ze elkaar als ze groter zijn niet verwonden.

Wat geiten doorstaan voor kaas, vlees en melk

Voor een deel van de vrouwtjes is een toekomst als melkgeit weggelegd. De bokjes zijn een lastig bijproduct. Ze geven geen melk en in ons land is er weinig vraag naar geitenvlees. Voorheen gingen zij meestal op transport naar Zuid-Europa. Inmiddels blijven ze vaker in Nederland. Jaarlijks komen zo’n 80.000 van deze zogenaamde overbodige lammetjes in hun eerste levensweek binnen op Nederlandse bokkenmesterijen. Na vier tot vijf weken wegen de dieren ongeveer acht à tien kilo en gaan ze naar de slacht. Omdat dieren van verschillende herkomst bij elkaar worden gezet is de ziektedruk hoog. Op de bokkenmesterijen is een bizar sterftecijfer van gemiddeld zo’n 10 tot 20 procent. In 2017 werd bij een bedrijf zelfs een sterfte van 66 procent geconstateerd.

Beeld: geitenstal

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mailnieuwsbrief met nieuws, acties, successen en tips.

Nog geen twee vierkante meter per geit

Vrouwtjes worden voor het eerst gedekt als ze zeven maanden oud zijn. Per zwangerschap krijgt een geit een tot drie lammetjes. Veel melkgeiten worden ieder jaar zwanger gemaakt. Ze leven in groepen van 50 tot 250 dieren en hebben 1,1 à 1,3 vierkante meter per geit. Het overgrote deel komt nooit buiten.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

 • Een goede buitenruimte voor alle geiten.
 • Stoppen met onthoornen.
 • Goede zorg voor jonge geitjes, inclusief moederzorg.
 • Geen onverdoofde slacht.

Meer geiten, minder boeren

Het aantal melkgeiten dat in Nederland leeft groeit sterk: tussen 2000 en 2021 is het aantal bijna vervijfvoudigd tot 483.000 melkgeiten. Het aantal bedrijven is tegelijkertijd gedaald van 840 naar 569 in 2020. Minder bedrijven dus, maar wel meer geiten. Op gespecialiseerde geitenbedrijven zitten gemiddeld bijna 1.200melkgeiten per bedrijf. Al zijn er ook industriële bedrijven met meer dan drieduizend geiten. In welk bedrijf een geit ook staat: de slacht verloopt vaak hetzelfde.

help de dieren in de vee-industrie

Dieren zoals geiten hebben een vreselijk leven in de vee-industrie. Help jij mee hier een einde aan te maken?