De ergste misstanden:

  • Bijna alle geiten staan hun hele leven binnen op stal.
  • Lammetjes worden meestal direct na geboorte bij hun moeder weggehaald.
  • Bijna alle geiten worden onthoornd.

Het leven van een geit

Bijna meteen na de geboorte wordt het lammetje van de moeder gescheiden. Moeders melk is immers niet bestemd voor het geitje, maar voor de mens. Een op de tien geitenlammetjes sterft te vroeg. Dit komt door ziektes die vooral worden veroorzaakt doordat ze niet bij hun moeder mogen blijven.

Een deel van de geiten wordt op jonge leeftijd onthoornd. Omdat de dieren te dicht opeengepakt in de stal staan zouden ze elkaar anders per ongeluk verwonden. Het onthoornen zelf gebeurt altijd onder verdoving, maar aan de napijn wordt niets gedaan.

De vrouwelijke lammetjes worden opgefokt om zelf melkgeit te worden. De bokjes zijn een lastig bijproduct. Ze geven geen melk en in Nederland is er weinig vraag naar geitenvlees. Een deel van deze dieren gaat op jonge leeftijd op internationaal transport naar Zuid-Europa, waar de vraag naar geitenvlees groter is. De sector werkt aan oplossingen, zoals afmesten in Nederland of ‘duurmelken’, wat betekent dat moedergeiten langer melk geven zonder tussentijds te bevallen.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

Het aantal bokjes dat in Nederland wordt afgemest en geslacht neemt inmiddels toe. Per jaar worden er ongeveer 80.000 lammeren afgevoerd van de geitenmelkerijen. Op een bokkenmesterij komen de overtollige lammeren binnen op een leeftijd van 3 tot 7 dagen. In zes weken tijd worden ze afgemest tot een gewicht van ongeveer 10 kilo. Het antibioticagebruik ligt hier hoog en de uitval kan oplopen tot 40%.

Een geit krijgt haar eerste lammetje als ze een jaar oud is. Ze krijgt per keer een tot drie lammetjes. Op de meeste boerderijen worden de geiten elk jaar opnieuw gedekt. Het overgrote deel van de geiten komt nooit buiten. Op de stalvloer is wel stro aanwezig. Ze worden in groepen van 50 tot 250 dieren gehouden en hebben 1,5 à 2 vierkante meter leefruimte per dier.

Een geit produceert gemiddeld 1.000 liter melk per jaar. Zodra de melkproductie teveel daalt, gaat de geit naar de slacht. De sector groeit in Nederland enorm snel. In de periode 2000-2016 is het aantal melkgeiten in ons land verdrievoudigd tot 346.000 dieren in 2016. Vanaf 2000 is het aantal bedrijven met melkgeiten gedaald van 840 naar 490. Een gemiddeld bedrijf telt zo’n 500-700 melkgeiten, maar er zijn ook industriële bedrijven met 3.000 geiten.

De meeste geiten worden onverdoofd ritueel geslacht.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Weidegang voor alle geiten.
  • Lammetjes moeten opgroeien bij hun moeder.
  • Stoppen met onthoornen en meer leefruimte in de stal.
  • Een einde aan de internationale transporten van de jonge bokjes