Het begint… in een broedmachine

Zodra alle eieren zijn uitgekomen, gaan de hennetjes en haantjes uit elkaar. Omdat de haantjes geen eieren leggen en niet geschikt zijn voor vleesproductie, worden ze direct vergast of levend vermalen. Tot voor kort werd bij de hennetjes direct de snavelpunt verwijderd, zodat ze elkaar later niet uit verveling of ruimtegebrek zouden verwonden. Dit is nu verboden. De eerste zestien tot achttien weken leven de hennetjes in een opfokstal, daarna gaan ze naar een stal met kooien of een scharrelstal.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

De ongelukkigste legkip? De kooikip

De traditionele legbatterij – waar een kip één A4 aan leefruimte heeft, zonder stok, nest of strooisel – is al langere tijd verboden in Europa. Sinds 1 januari 2021 zijn ook verrijkte kooien verboden in Nederland. Legbatterij-eieren en eieren uit verrijkte kooien kunnen hier nog wel verkocht worden. En ook kooikippen leven nog steeds in Nederland: in koloniehuisvesting. 

Legkippen in koloniekooien

In Nederland leven zo’n 3,5 miljoen kippen in koloniekooien. Elke kolonie huisvest minimaal dertig kippen in een kooi. Deze kooi hoeft maar 60 centimeter hoog te zijn. Dat is slechts 5 centimeter hoger dan bij de verrijkte kooien. Er zijn twee zitstokken op verschillende hoogtes, een mat met strooisel en een legnest. De leefruimte is nog steeds erg beperkt: een kip heeft minder dan twee A4’tjes aan ruimte.

Een scharrelkip scharrelt niet

Ook een scharrelkip heeft ongeveer twee A4’tjes aan leefruimte. Binnen welteverstaan, want anders dan de naam doet vermoeden, komt een scharrelkip nooit buiten. Ze leeft met duizenden andere hennen samen in een schuur. In zo’n schuur is er gelukkig strooisel aanwezig. Verder is het mogelijk om een klein sprintje te trekken. Ook zijn er zitstokken en flappen om eieren achter te leggen. Maar daarmee is alles gezegd. De schuren bieden nog steeds weinig ruimte en weinig afleiding. Dus gaan de kippen elkaar pikken. En niet bepaald op een lieve manier.

Wat gebeurt er na zeventien maanden en al die eieren?

Dan worden de hennen ’s nachts met de hand gevangen. Dat gaat er ruw aan toe: veel kippen breken vleugels en poten. Daarna gaan ze op transport, vaak naar een slachterij in het buitenland. Daar eindigt hun veel te korte leventje… als soepkip.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Een uitloop naar buiten, voldoende strooisel, een rustig legnest en ruime zitstokken.
  • Stoppen met het doden van pasgeboren haantjes.