Het begint… in een broedmachine

Zodra alle eieren zijn uitgekomen, gaan de hennetjes en haantjes uit elkaar. Omdat de haantjes geen eieren leggen en niet geschikt zijn voor vleesproductie, worden ze direct vergast of levend vermalen. Tot voor kort werd bij de hennetjes direct de snavelpunt verwijderd, zodat ze elkaar later niet uit verveling of ruimtegebrek zouden verwonden. Dit is nu verboden. De eerste zestien tot achttien weken leven de hennetjes in een opfokstal, daarna gaan ze naar een stal met kooien of een scharrelstal.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

De ongelukkigste legkip? De kooikip

Omdat de traditionele legbatterij – waar een kip één A4 aan leefruimte heeft, zonder stok, nest of strooisel – is verboden in Europa, leven alle kooikippen nu in verrijkte kooien of koloniehuisvesting. Dat klinkt misschien beter, maar is nog steeds dieronvriendelijk. In een verrijkte kooi heeft een kip iets meer dan een A4’tje aan leefruimte. Er is een zitstok, een plastic grasmatje met wat strooisel en een plastic flap die als legnest dient. Hiermee wordt niet aan haar basisbehoeften voldaan. Er is amper ruimte om haar vleugels te strekken. Laat staan een stofbad te nemen. Of wat rond te scharrelen. Er zijn verrijkte kooien met kleine groepen van tien kippen, tot grote groepen van zestig kippen. De groepsgrootte maakt voor de ruimte per kip niets uit. Deze verrijkte kooien zijn sinds 1 januari 2021 verboden in Nederland, maar de eieren mogen hier nog wel verkocht worden.

Legkippen in koloniekooien

Er zijn in Nederland nog wel koloniekooien. Elke kolonie huisvest minimaal dertig kippen in een kooi. Deze kooi is vijf centimeter hoger dan een verrijkte kooi en heeft twee zitstokken op verschillende hoogtes. Ook de mat met strooisel en het legnest zijn groter. De leefruimte is nog steeds erg beperkt: een kip heeft minder dan twee A4’tjes aan ruimte.

Een scharrelkip scharrelt niet

Ook een scharrelkip heeft ongeveer twee A4’tjes aan leefruimte. Binnen welteverstaan, want anders dan de naam doet vermoeden, komt een scharrelkip nooit buiten. Ze leeft met duizenden andere hennen samen in een schuur. In zo’n schuur is er gelukkig strooisel aanwezig. Verder is het mogelijk om een klein sprintje te trekken. Ook zijn er zitstokken en flappen om eieren achter te leggen. Maar daarmee is alles gezegd. De schuren bieden nog steeds weinig ruimte en weinig afleiding. Dus gaan de kippen elkaar pikken. En niet bepaald op een lieve manier.

Wat gebeurt er na zeventien maanden en 300 eieren?

Dan worden de hennen ’s nachts met de hand gevangen. Dat gaat er ruw aan toe: veel kippen breken vleugels en poten. Daarna gaan ze op transport, vaak naar een slachterij in het buitenland. Daar eindigt hun veel te korte leventje… als soepkip.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Een uitloop naar buiten, voldoende strooisel, een rustig legnest en ruime zitstokken.
  • Stoppen met het doden van pasgeboren haantjes.