De ergste misstanden:

  • Veel ziektes en een hoge lammerensterfte.
  • Weinig controle op de dieren in de wei.
  • Lang internationaal transport.
  • Geen verdoving bij rituele slacht.

Het leven van een schaap

In Nederland leven 780 duizend schapen, verspreid over bijna 12.000 bedrijven. Het aantal schapen in Nederland is al jaren aan het afnemen. In 2010 waren er nog 1.3 miljoen schapen. De meeste schapen worden gehouden voor het (lams)vlees. Een klein deel is ‘melkschaap’. Zestig procent van de schapen wordt professioneel gehouden, de rest hobbymatig.

De schapenhouderij is een redelijk extensieve sector, omdat de dieren meestal buiten in de wei lopen met hun lammeren. De lammetjes blijven gemiddeld drie à vier maanden bij hun moeder. Een op de tien lammetjes overlijdt vroegtijdig, voornamelijk door een te laag geboortegewicht, onderkoeling en ondervoeding. Pijnlijke ingrepen, zoals het afknippen van de staart, zijn bij de meeste rassen verboden. Wel krijgen ze oormerken door het oor gedrukt. Nadat ze van hun moeder zijn gescheiden, worden de lammetjes in nieuwe groepen met leeftijdgenoten geplaatst. Ze blijven met die groep in de wei totdat ze geslacht worden. De slachtleeftijd varieert van vier tot twaalf maanden.

Ooien – vrouwtjesschapen – worden op natuurlijke wijze gedekt. Ze bevallen elk jaar van één tot vijf lammetjes per keer. Sommige boeren willen meerdere keren per jaar lammeren produceren. Met hormonen wordt er dan voor gezorgd dat de schapen in twee jaar tijd driemaal werpen. Hiermee verandert de schapenhouderij langzaam richting geïndustrialiseerde sectoren met meerdere worpen per jaar, zoals de varkensindustrie.

Bij bedrijfsmatige schapenhouderijen varieert het aantal schapen van enkele tientallen tot meer dan duizend. Er is een groot aantal hobbyhouders, waar veel schapen onder gebrekkig of onkundig beheer lijden. Veel boeren controleren hun schapen in de wei te weinig, waardoor verwaarlozing dreigt.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

Schapen zijn gevoelig voor ziektes, zoals parasitaire infecties en uierontsteking. Door veelvuldig gebruik van medicijnen treedt resistentie op van parasieten die ernstige ziektes veroorzaken, zoals leverbot en maag-darmwormen.

Een groot deel van de lammetjes en schapen in Nederland wordt ritueel geslacht voor Halal of Kosjer vlees. Hierbij worden de schapen niet verdoofd voor de slacht. De nek van het schaap wordt doorgesneden, daarna duurt het nog ongeveer anderhalve minuut voordat het dier zijn of haar bewustzijn verliest.

Ieder jaar worden honderdduizenden schapen levend naar buitenlandse slachthuizen vervoerd, voornamelijk naar Frankrijk, Duitsland en België, waar het slachten iets goedkoper is. Tegelijkertijd importeren we tienduizenden levende lammetjes om ze hier vet te mesten. Veel lamsvlees in de Nederlandse winkels is geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland en Engeland.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Betere controle op gezondheid.
  • Einde aan de langeafstandstransporten.
  • Einde onverdoofde slacht.
  • Verbod op meerdere worpen per jaar.