De ergste misstanden:

  • Een pijnlijke onverdoofde slacht.
  • Veel ziektes en sterfte.
  • Geen welzijnsregels.

Het leven van een kweekvis

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vissen pijn, stress en angst waarnemen. Toch bestaat er geen regelgeving die het welzijn van vissen beschermt, niet voor wildgevangen vis en niet voor kweekvis.

Het vissenleed in de kweekvisserij is enorm. In Nederland wordt paling, meerval, claresse, forel, tilapia, snoekbaars, tarbot, garnaal, steur en yellowtail kingfish gekweekt. Ze leven in gesloten systemen: grote tanks met heel veel vissen. Er is nauwelijks ruimte om te zwemmen. Zo is er per meerval van 1,25 kilo bijvoorbeeld slechts 3 liter water om in te zwemmen. Door ziektes, kannibalisme en stress is de sterfte onder kweekvissen groot. Bij de meerval sterft 10 tot 20 procent vroegtijdig, bij de paling loopt dit op tot wel 50 procent.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

Een deel van de kweekvissen wordt onverdoofd geslacht. De dood is meestal langzaam en pijnlijk. Het Productschap Vis beloofde om vanaf 2009 alle kweekvis te verdoven voor de slacht, maar dit is tot nader order uitgesteld en het Productschap Vis is inmiddels opgeheven. Er is een diervriendelijke verdovingsmethode ontwikkeld waarbij de vissen verdoofd worden door een stroomstoot. Deze methode wordt nu echter alleen nog bij paling en een deel van de meerval gebruikt. Meestal worden de volgende doding- / verwerkingsmethoden gebruikt voor zowel kweek- als wilde vis:

  • Verstikking: een doodsstrijd van 35 minuten (haringen) tot meer dan 4 uur (tongen en schollen).
  • Strippen en kaken: het levend en onverdoofd opensnijden om de organen en het bloed te verwijderen. De vissen zijn na het strippen nog niet dood en kunnen zelfs na 25 tot 65 minuten nog op prikkels reageren. Uiteindelijk stikken ze.
  • Bevriezen: veel vissen worden op ijswater gegooid. Ze worden hierdoor geïmmobiliseerd maar zijn nog wel bij bewustzijn. Daarna sterven ze een langzame dood. Hoe lang het duurt, hangt af van de temperatuur van het ijswater.

Viskwekerij is een relatief nieuwe sector, waarover nog weinig cijfers bekend zijn. De kweekvisindustrie is in Nederland sinds 2007 ingezakt, omdat zij de goedkope import uit andere landen niet kon bijbenen. In 2013 waren er nog zo’n 42 bedrijven. De jaarlijkse productie is onduidelijk, maar wordt geschat op zo’n 4 miljoen kilo. Dat zijn ongeveer 10 miljoen dieren.

In theorie is kweekvisserij een oplossing voor overbevissing. Maar in de praktijk wordt een groot deel van de kweekvissen gevoerd met wilde vis uit de zee. Voor een kilo kweekvis zijn meerdere kilo’s wilde vis gestorven. En daar moet je ook nog eens de ongewilde bijvangst bij optellen.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Goede verdoving voor de slacht.
  • Welzijnsregels voor de leefomstandigheden van kweekvis.