Waarom megastallen zo heten

Normale stallen huisvesten al massa’s dieren. Megastallen gaan voor mega-massa’s. Nederland telde er in 2013 zeker 554. Dat is nu alleen maar toegenomen. Volgens Alterra (Universiteit Wageningen) is een megastal een locatie met minimaal:

  • 7.500 vleesvarkens of;
  • 1.200 fokvarkens of;
  • 120.000 leghennen of;
  • 220.000 vleeskuikens of;
  • 250 melkkoeien of;
  • 2.500 vleeskalfjes.

Vind je dit veel? Er zijn zelfs plannen voor gigastallen. Die zijn elf keer zo groot als een megastal.

WD_Website_nieuwsbrief_16x9

Sluit je aan

Altijd op de hoogte zijn hoe jij de dieren kunt helpen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Wat megastallen écht huisvesten? Kiloknallers!

Van plofkip tot industrievarken: Nederland is specialist in het produceren van grote hoeveelheden goedkoop vlees. Door de toenemende concurrentie van landen waar grond en arbeid goedkoper zijn, kiezen boer en overheid voor schaalvergroting. Nutteloos: een varkensflat in Polen zal het altijd winnen van die van ons. Kan Nederland toch koploper worden? Zeker, als we ons specialiseren in kwaliteit en dierenwelzijn, in plaats van kwantiteit. Daar zijn vele wetenschappers en economen het met ons over eens. En ook veel boeren delen tegenwoordig die mening.

Megastallen & het milieu

Voorstanders van megastallen zijn vooral te spreken over de efficiëntie ervan. Eigenaren zouden meer geld overhouden om te investeren in milieumaatregelen. Onze visie? Om het milieu, het klimaat en de bossen in Zuid-Amerika te sparen, is er maar één oplossing: minder dieren houden, exporteren en eten. Want dat zorgt voor minder mest, uitstoot en veevoer. Simpel.

Per dag stoppen vijf boeren vanwege de concurrentie

Schokkend, maar waar. Megastallen verdringen de kleinere familiebedrijven. Neem de varkenshouderij: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven gehalveerd. Dit terwijl het totale aantal varkens per bedrijf met tien procent is gestegen.

De dieren hebben je megahard nodig

  • Zeg nee tegen megastallen.
  • Zeg ja tegen een kleinschalige, duurzame én diervriendelijke landbouw.