Waarom megastallen zo heten

Ik heb een aantal boeren in mijn familie en vind dat je best geld mag verdienen aan dieren, maar we zijn hierin doorgeschoten. Dieren worden niet meer als levende wezens gezien, maar als louter economische objecten.

Beeld van donateur
Janny Hofman, donateur

Normale stallen huisvesten al massa’s dieren. Megastallen gaan voor mega-massa’s. Het aantal megastallen in Nederland is in vier jaar met een kwart gestegen: van 801 in 2017 naar 999 in 2021. Volgens Alterra (Universiteit Wageningen) is een megastal een locatie met minimaal:

  • 7.500 vleesvarkens of;
  • 1.200 moedervarkens of;
  • 120.000 leghennen of;
  • 220.000 vleeskuikens of;
  • 250 melkkoeien of;
  • 2.500 vleeskalfjes.

Vind je dit veel? Er zijn zelfs plannen voor gigastallen. Die zijn tien keer zo groot als een megastal.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

Wat megastallen écht huisvesten? Kiloknallers!

Van plofkip tot industrievarken: Nederland is specialist in het produceren van grote hoeveelheden goedkoop vlees. Onder andere door toenemende concurrentie van bijvoorbeeld landen waar grond en arbeid goedkoper zijn, kiezen boer en banken voor schaalvergroting. Nutteloos: megastal in Polen zal het waarschijnlijk winnen van die van ons. Kan Nederland toch koploper worden? Zeker, als we ons specialiseren in kwaliteit en dierenwelzijn, in plaats van kwantiteit. Daar zijn vele wetenschappers en economen het met ons over eens. En ook veel boeren delen tegenwoordig die mening.

Megastallen & het milieu

Voorstanders van megastallen zijn vooral te spreken over de efficiëntie ervan. Bovendien zouden eigenaren meer geld overhouden om te investeren in milieumaatregelen. Onze visie? Om het milieu, het klimaat en de bossen in Zuid-Amerika te sparen, is er maar één oplossing: minder dieren houden, exporteren en eten. Want dat zorgt voor minder mest, uitstoot en veevoer. Simpel.

Per dag stoppen twee boeren

Schokkend, maar waar. Megastallen verdringen de kleinere familiebedrijven. Neem de vleesvarkenshouderij: in de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven gehalveerd. Dit terwijl het gemiddelde aantal varkens per bedrijf verdubbeld is.

De dieren hebben je megahard nodig

  • Zeg nee tegen megastallen.
  • Zeg ja tegen een kleinschalige, duurzame én diervriendelijke landbouw.