Natuurlijk in de wei

In de wei lopen is goed voor de koe. In een kudde kan ze grazen, herkauwen en rusten in het gras. Dat is haar natuurlijke gedrag. Ook loopt ze minder kans op pijnlijke ontstekingen aan haar uier of poten. Melkkoeien onder het weidemelk-keurmerk gaan minder vaak naar buiten, maar nog steeds minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag. Melkkoeien zonder keurmerk komen in het slechtste geval nooit de stal uit. Melk is goed voor elk? Niet voor deze dames.

Welzijn van biologische melkkoeien

Biologische melkkoeien leven dus veel meer buiten in de wei. Daarnaast vereist de biologische melkveehouderij dat er voor elke koe minimaal zes vierkante meter ruimte is in de stal, de stal goed geventileerd is en er daglicht is. Ook moeten er in de stal voldoende schone en droge plekken zijn om lekker te kunnen liggen. Dit soort eisen zijn niet vastgelegd voor reguliere melkkoeien of weidegang-melkkoeien. Het dierenwelzijn voor biologische melkkoeien is dus veel beter geborgd dan voor de andere koeien.

Biologische melk herkennen

Het is niet zo moeilijk om biologische melk in de supermarkt te herkennen. Meestal staat er duidelijk op de verpakking – met koeienletters – ‘biologische melk’. Check natuurlijk wel even of het Europese biologische keurmerk (het groene blaadje met de sterren) erop staat. Aanvullend zie je op melkpakken soms het EKO-keurmerk, of het Demeter-keurmerk.

Nog betere melk?

In onder meer natuurwinkels vind je biologisch-dynamische melk met het Demeter-keurmerk. De dames die onder dit keurmerk melk maken, hebben het beste leven. Zo is het verwijderen van de hoorns strikt verboden, waardoor het kalf geen pijnlijke ingreep hoeft te ondergaan. Ook mogen op sommige Demeter-boerderijen de kalfjes bij de moeder blijven, maar dit is nog niet de norm.