Demeter-keurmerk

nog meer ruimte voor natuurlijk gedrag

beeld vrouw supermarkt met eieren

Baas boven baas! Bij het Demeter-keurmerk staat het dierenwelzijn nog hoger in het vaandel dan bij het biologisch keurmerk en het EKO-keurmerk. Zo mogen alle koeien hun hoorns houden.

Vlees, zuivel en eieren met het Demeter-keurmerk vind je vooral in natuurwinkels. Alle producten met een Demeter-keurmerk komen van biologisch-dynamische boerderijen. Ze voldoen sowieso aan de Europese normen voor biologische landbouw en veeteelt. Maar dit keurmerk gaat een stap verder.

Wat betekent het Demeter-keurmerk voor de dieren?

Op Demeter-boerenbedrijven geeft de boer nog meer ruimte aan natuurlijk gedrag dan op gewone biologische boerderijen. Voorbeelden van de strengere normen zijn:

  • Het verwijderen van de hoorns is niet toegestaan (bij biologische melkkoeien wel). Zo kunnen koeien op een natuurlijke manier de rangorde in de kudde bepalen. En het kalf blijft een pijnlijke ingreep bespaard.
  • Leghennen hebben twintig procent meer ruimte om te scharrelen dan biologische leghennen. Ook lopen er hanen rond. Wel zo natuurlijk!
  • Varkens blijven hun hele leven op hetzelfde bedrijf. De biggen ondergaan dus geen stressvol transport.

De dieren op een biologisch-dynamische boerderij krijgen biologisch voer dat voor vijftig tot tachtig procent op dezelfde boerderij is geproduceerd. Ook mogen op steeds meer Demeter-boerderijen de kalfjes bij de moeder blijven, maar dit is nog geen harde norm.

Waar vind je het Demeter-keurmerk?

Het oranje logo van het Demeter-keurmerk kom je niet snel tegen in een winkel van de grote supermarktketens. Vlees, zuivel en eieren met het Demeter-keurmerk vind je in natuurwinkels. Andere biodynamische landbouwproducten kun je naast natuurwinkels ook vinden in de Ekoplaza. Omdat Demeter-producten strengere normen volgen dan de normen voor biologische producten, staat het Demeter-logo meestal naast het EKO-logo of het ‘groene blaadje’, het Europese keurmerk voor biologische producten. Het Demeter-keurmerk is een internationaal keurmerk dat je ook in andere Europese landen kunt tegenkomen.

Wie controleert het Demeter-keurmerk?

Alle Demeter-boerenbedrijven zijn biologisch en zijn door Skal gecertificeerd. Daarbovenop worden de controles op de Demeter-normen gedaan. Een geaccrediteerde partij voert onafhankelijke controles uit waaruit sancties kunnen volgen. Stichting Demeter is eigenaar en beheerder van het keurmerk.

Wat is biodynamische landbouw en veeteelt?

Als reactie op de uitvinding van kunstmest ontstond bijna honderd jaar gelden de biologisch-dynamische teeltmethode gebaseerd op de antroposofische levensbeschouwing. Zij zien de aarde als een organisme dat een samenhang kent tussen dieren, planten bodem en kosmos. In die samenhang is geen plaats voor chemische middelen. Bovendien staat de integriteit van dieren centraal.

De Griekse godin Demeter

Sinds 1927 is de Griekse godin Demeter het internationale keurmerk voor de biologisch-dynamische landbouw. Demeter is in de Griekse mythologie de godin van het graan en oogst, landbouw en landleven en de vruchtbaarheid. Zij staat centraal in de klassieke mythen over de kringloop van de natuur.

varkens in stal

help de dieren in de vee-industrie

Miljoenen dieren leiden een erbarmelijk leven in de vee-industrie. Help jij mee hier een einde aan te maken?