• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • slideshow vis 2
  • levend opengesneden of
   langzame verstikkingsdood

  • slideshow vis 3
  • er bestaan geen welzijnsregels voor vis 

  • slideshow vis 4
  • veel ziektes en
   hoge sterfte

 • Previous
 • Next

Het leven van een kweekvis

De zeeën worden leeggevist. En wat doen we? Minder vis eten? Nee. Wij gaan vis kweken. Een nieuwe vorm van vee-industrie is geboren. In deze ‘kweekvisserij’ zijn de welzijnsproblemen nu al bijna niet meer te overzien.

Lees meer

De ergste misstanden:

 • Een pijnlijke onverdoofde slacht.
 • Veel ziektes en sterfte.
 • Geen welzijnsregels.

 

Het leven van een kweekvis

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vissen pijn, stress en angst waarnemen. Toch bestaat er geen regelgeving die het welzijn van vissen beschermt, niet voor wildgevangen vis en niet voor kweekvis.

Het vissenleed in de kweekvisserij is enorm. In Nederland wordt paling, meerval, claresse, forel, tilapia, snoekbaars, tarbot, garnaal, steur en yellowtail kingfish gekweekt. Ze leven in gesloten systemen: grote tanks met heel veel vissen. Er is nauwelijks ruimte om te zwemmen. Zo is er per meerval van 1,25 kilo bijvoorbeeld slechts 3 liter water om in te zwemmen. Door ziektes, kannibalisme en stress is de sterfte onder kweekvissen groot. Bij de meerval sterft 10 tot 20 procent vroegtijdig, bij de paling loopt dit op tot wel 50 procent.

Een deel van de kweekvissen wordt onverdoofd geslacht. De dood is meestal  langzaam en pijnlijk. Het Productschap Vis beloofde om vanaf 2009 alle kweekvis te verdoven voor de slacht, maar dit is tot nader order uitgesteld en het Productschap Vis is inmiddels opgeheven. Er is een diervriendelijke verdovingsmethode ontwikkeld waarbij de vissen verdoofd worden door een stroomstoot. Deze methode wordt nu echter alleen nog bij een deel van de paling en meerval gebruikt. Meestal worden de volgende doding- / verwerkingsmethoden gebruikt voor zowel kweek- als wilde vis:

Verstikking: een doodsstrijd van 35 minuten (haringen) tot meer dan 4 uur (tongen en schollen).

Strippen en kaken: het levend en onverdoofd opensnijden om de organen en het bloed te verwijderen. De vissen zijn na het strippen nog niet dood en kunnen zelfs na 25 tot 65 minuten nog op prikkels reageren. Uiteindelijk stikken ze.

Bevriezen: veel vissen worden op ijswater gegooid. Ze worden hierdoor geïmmobiliseerd maar zijn nog wel bij bewustzijn. Daarna sterven ze een langzame dood. Hoe lang het duurt, hangt af van de temperatuur van het ijswater.

Levend zouten: het is nog altijd toegestaan om palingen onverdoofd en levend te zouten. De wetgeving die verdoving van paling verplicht is al jaren uitgesteld en wordt misschien in 2017 ingevoerd. Palingen worden levend - soms geïmmobiliseerd door de kou, maar niet verdoofd - in het zout gegooid dat de slijmlaag over hun hele lichaam wegbrandt. Dit is vergelijkbaar met het toebrengen van brandwonden over het hele lichaam.

Viskwekerij is een relatief nieuwe sector, waarover nog weinig cijfers bekend zijn. De kweekvisindustrie is in Nederland sinds 2007 ingezakt, omdat zij de goedkope import uit andere landen niet kon bijbenen. In 2013 waren er nog zo’n 42 bedrijven. De jaarlijkse productie is onduidelijk, maar wordt geschat op zo’n 4 miljoen kilo. Dat zijn ongeveer 10 miljoen dieren.

In theorie is kweekvisserij een oplossing voor overbevissing. Maar in de praktijk wordt een groot deel van de kweekvissen gevoerd met wilde vis uit de zee. Voor een kilo kweekvis zijn meerdere kilo’s wilde vis gestorven. En daar moet je ook nog eens de ongewilde bijvangst bij optellen.

Cijfers

 • De doodsstrijd bij de slacht duurt tussen de 10 minuten en enkele uren.
 • In 2013 waren er 42 viskwekerijen in Nederland.
 • Er worden jaarlijks zeker tien miljoen vissen gekweekt in Nederland.

Wat wil Wakker Dier vooral verbeteren?

vissen 6
 • Goede verdoving voor de slacht.
 • Welzijnsregels voor de leefomstandigheden van kweekvis.

video's over kweekvis

radiospots over kweekvis

 • Vissen kunnen niet gillen (2009)

nieuws over kweekvis

rapport over vis

De welzijnsproblemen bij vis zijn gigantisch. Toch worden ze amper door de wet beschermd. Lees alles over het welzijn, de consumptie en de wetgeving rond vissen in het rapport ´Het welzijn van vis´.

Laatste update: januari 2017.

wat kun jij doen?