meld hitteleed

Elk jaar bezwijken er dieren door de hitte. In een wei zonder schaduw, een potdichte stal, of een bloedhete vrachtwagen. Zie jij hitteleed? Doe dan een melding bij de NVWA.

Hoe sneller je een melding doet, hoe beter. Liever een melding te veel dan eentje te weinig! Zorg dat je alle relevante informatie bij de hand hebt, zoals de locatie en de situatie waarin de dieren staan. Ook foto’s en video’s van de dieren kunnen de handhavers helpen bij het aanpakken van hitteleed.

Let wel: door het grote aantal meldingen en te weinig personeel, komt de NVWA niet bij alle meldingen in actie. Toch zijn de meldingen belangrijk. Het geeft inzicht van de omvang van het probleem. Deze data kunnen dierenwelzijnsorganisties zoals Wakker Dier gebruiken om druk te zetten op de overheid. Zo komt een goed Hitteplan voor Dieren weer een stuk dichterbij.

Bij ernstige gevallen van hitteleed kan je direct 144 bellen.

Zo herken je hitteleed

Algemene symptomen van hitteleed zijn hijgen, kwijlen, schuimbekken, trillen en een snelle ademhaling. Maar verschillende dieren reageren anders op hitte. Dit is waar je op moet letten:

  • koeien: bij temperaturen vanaf 22 graden kunnen koeien het al te warm hebben. Ze gaan hijgen, zweten en blijven langer staan om zoveel mogelijk af te koelen.
  • kippen: als kippen het te warm hebben, spreiden ze hun vleugels en koelen ze af door te hijgen. Dit gebeurt bij temperaturen vanaf 25 graden, zeker als ook de luchtvochtigheid hoog is.
  • varkens: vanaf 20 graden kan het al te warm voor varkens zijn. Ze zweten niet maar gaan hijgen, kwijlen of schuimbekken.
  • schapen: al vanaf 23 graden krijgen schapen last van hittestress. Ze gaan dan hijgen, snel ademhalen, zoeken schaduw op, proberen in elkaars schaduw te staan en worden sloom.

Wil je meer weten over hitteleed? Kijk dan hier.

Zie je oververhitte dieren, meld het bij de NVWA.

word hittestrijder

Alle dieren hebben recht op schaduw en verkoeling. Wakker Dier eist dat de minister nu ingrijpt. Dat doen we samen met onze hittestrijders. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer druk we kunnen uitoefenen. Sluit je nu aan.