Een dierenvriend was ik altijd al, maar van het leed van dieren in de vis- en vee-industrie werd ik me pas op latere leeftijd bewust. Het idee dat levende wezens verwerkt worden als fabrieksproduct, verafschuw ik. Ooit zullen we terugkijken en denken: hoe hebben wij zo met dieren kunnen omgaan?

Ik heb Wakker Dier opgenomen in mijn testament. Want ik wil de gedachte dat je dieren met respect dient te behandelen, helpen verspreiden. Dieren mogen niet ondergeschikt zijn aan onze economische belangen. Ik voel me als weldenkend mens verantwoordelijk voor diegenen die zich niet kunnen verweren.

Sietske Bon-van den Broek

Wakker Dier in jouw testament

Je beslist zelf welk deel van de nalatenschap ten goede komt aan Wakker Dier en in welke vorm dat gebeurt. Je kan kiezen voor een legaat (meestal een vast bedrag) of erfstelling (deel of de gehele nalatenschap).

Geen successiebelasting

Wakker Dier is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dat houdt in dat er geen belasting betaald hoeft te worden over de nalatenschap.

De notaris

Een testament moet worden opgemaakt door een notaris. Vaak is een oriënterend gesprek van een half uur gratis. De uiteindelijke kosten worden bepaald door de omvang en complexiteit van het testament.

Neem voor meer informatie contact op met een notaris bij jou in de buurt. Kijk op www.notaris.nl. Indien je leefsituatie en wensen overzichtelijk zijn kan NuTestament ook een optie zijn. Op deze website kan je zelf online een testament samenstellen.

Verder praten over nalaten?
Misschien zijn er zaken rondom nalaten die je persoonlijk met mij wilt overleggen? Daar maak ik graag tijd voor vrij. Neem contact met mij op via 020 - 460 42 10 of stuur een e-mail met je vraag.

medewerker Judith Zaal
Judith Zaal - Fondsenwerving & Donateursservice